nieuws

12 okt 2007, 17:05 door Bert Jansen

Rijksdienst in Veendam en Groningen meest innovatieve overheidsorganisatie

De RDW met vestigingen in Veendam en Groningen verkozen tot de meest innovatieve overheidsorganisatie van het jaar. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Computable Awards door het gelijknamige IT-vakblad van VNU Media.
De RDW met vestigingen in Veendam en Groningen verkozen tot de meest innovatieve overheidsorganisatie van het jaar. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Computable Awards door het gelijknamige IT-vakblad van VNU Media.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De RDW krijgt de prijs uitgereikt voor de invoering van het nieuwe rijbewijs op bankpasformaat. Daarbij is vrijwel de gehele 'voertuigketen' gedigitaliseerd. De registratieprocessen tussen (deel)gemeenten, RDW, CBR en producent Sdu verlopen nu geheel elektronisch. Voorheen was het aanvragen van het rijbewijs vooral een papieren aangelegenheid.

"Deze award is het bewijs dat de integratie van de voertuigketen voor het nieuwe rijbewijs succesvol is verlopen," aldus algemeen directeur Johan Hakkenberg van de RDW. "De rijbewijspas is een groot succes. In een jaar tijd zijn twee keer zoveel rijbewijzen uitgegeven als normaal." Volgens tv-presentatrice Chazia Mourali, die de Computable Awards samen met hoofdredacteur Alex Beishuizen mocht overhandigen, is de RDW "de sterkste schakel in deze keten".

De Computable Awards worden toegekend aan professionals, projecten en bedrijven die zich uitdrukkelijk hebben onderscheiden op IT-gebied. Computable is een wekelijks verschijnend vakblad voor professionals in de informatietechnologie.

RDW
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.