nieuws

26 jun 2001, 00:12

Reuzenwindmolens leiden tot conflict met provincie Groningen

Idealistische plannen van de provincie Groningen om schone energie te bevorderen door de bouwen van reuzenwindmolens langs de dijken bij Delfzijl en de Eemshaven, hebben tot een conflict geleid met Groningen Seaports.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is een havenschap dat de havens van Delfzijl en de Eemshaven beheert, inclusief de aanpalende bedrijfsterreinen. De provincie Groningen streeft naar de bouw van mega-windmolens bij deze havens. Maar Groningen Seapports vindt de provincie Groningen veel te onstuimig en vreest dat dat nadelig is voor het bestaande bedrijfsleven. Het Havenschap is zelfs bang dat de enorme windmolens straks de komst van nieuwe bedrijven in het gebied zullen blokkeren. Die angst wordt ook gedeeld door de gemeenten Delfzijl en Eemsmond. Maar de provincie Groningen vindt die angst onterecht en zet de plannen nu toch door.