nieuws

16 okt 2001, 00:12

Remkes op bres voor unieke opknapbeurt Delfzijl; 20 miljoen extra

Staatssecretaris J. Remkes (VVD) van VROM heeft er bij het gemeentebestuur van Delfzijl op aangedrongen zich tot het uiterste in te zetten voor een grootscheepse opknapbeurt van deze gemeente. Volgens Remkes is het voor Delfzijl van vitaal belang dat een eerder afgesproken opknapbeurt zonder mitsen en maren wordt uitgevoerd. Voor die opknapbeurt stelde hij maandag een bedrag van 20 miljoen gulden beschikbaar, waarmee tekorten in de financiering van het plan kunnen worden gedekt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De staatssecretaris maakte dat in Groningen bekend na afloop van een werkbezoek aan de provincie Groningen. Hij sprak onder meer met het gemeentebestuur van Delfzijl naar aanleiding van strubbelingen rond de uitvoering van een zeer ambitieus ‘masterplan’ voor het opknappen van Delfzijl. Dat plan vergt een totale investering van 300 miljoen gulden. Bij de perikelen kreeg het gemeentebestuur van Delfzijl felle kritiek van projectleider Franke over een gebrek aan inzet en steun voor het grootschalige plan. Uit onvrede over deze houding van het gemeentebestuur stapte deze projectleider daarom op.
Volgens staatssecretaris Remkes heeft de Groningse havenstad te kampen met een landelijk unieke problematiek van leegloop en verloedering van een deel van vooral de naoorlogse wijken. Hij deelt dan ook de ambitie van onder meer de provincie Groningen om Delfzijl in tien jaar tijd weer tot een zeer aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken te maken. Maar tijdens het gesprek met het gementebestuur liet burgemeester mr. E. Haaksman van Delfzijl weten dat het college van B en W zich wel degelijk kan vinden in het plan voor de opknapbeurt en dat men dit ten volle zal steunen. Volgens Remkes kan iedereen daarom nu weer samen de schouders zetten onder de ‘gigantische klus’ om Delfzijl weer aantrekkelijk te maken. ‘Er is voortaan nog maar één adagium: iedereen moet met het volle gewicht achter de plannen gaan staan. Op het ambitieniveau voor de opknapbeurt van Delfzijl mag niet worden afgedongen’, aldus Remkes.