nieuws

16 okt 2012, 17:05

Remkes en Tichelaar nodigen Groningse gemeenteraad uit #raad050

De beide informateurs Remkes en Tichelaar hebben een brief aan de leden van de Groninger gemeenteraad gestuurd. Daarbij nodigen zij de leden van de raad uit voor een bijeenkomst in de nieuwe raadzaal op dinsdagavond 23 oktober, 19.00 uur. De raadsleden kunnen in deze bijeenkomst vragen stellen aan de informateurs en hen eventueel opvattingen meegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hieronder de tekst van de brief gedateerd 16 oktober 2012 van de informateurs Remkes en Tichelaar aan de leden van de Groninger gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Zaterdag 13 oktober 2012 hebben wij de eerste gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de onderhandelingspartijen PvdA, VVD, D66, SP en CDA.

In deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de gesprekken en is een conceptplanning gemaakt voor de komende week. Een onderdeel van deze planning is een bijeenkomst tussen de leden van de raad en de informateurs. Wij willen u in de gelegenheid stellen om vragen te kunnen stellen of, voor zover daar behoefte aan is, uw opvattingen aan ons mee te geven.

Het leek ons goed u alvast te informeren dat wij van plan zijn deze bijeenkomst op 23 oktober 2012 om 19:00 uur te beleggen. Uiteraard is deze planning sterk afhankelijk van de onderhandelingsgesprekken en in die zin dus onder voorbehoud.

Voor deze bijeenkomst is de nieuwe Raadzaal gereserveerd. Voor uw informatie delen wij u mee dat de pers ook voor deze gelegenheid uitgenodigd zal worden.

Met vriendelijke groet,
J. Remkes
J. Tichelaar