nieuws

05 mrt 2013, 10:10

Rekenkamer: ‘Doelstelling duurzame energie in Groningen slechts voor een derde gerealiseerd’

De provincie Groningen heeft, tezamen met de provincies Drenthe en Fryslân,voor de periode 2007-2011 een ambitieuze doelstelling geformuleerd voor de productie van duurzame energie. Die doelstelling was opgenomen in een energieakkoord. De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat deze doelstelling voor duurzame energieproductie slechts voor een derde is gerealiseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen zet zich nadrukkelijk in om de energiesector in het Noorden op de kaart te zetten. Deze zogenoemde ‘branding’ heeft geleid tot vele projectinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden. De Noordelijke Rekenkamer constateert echter dat naast branding meer aandacht geschonken moet worden aan uitvoeringsproblemen, om de beoogde versnelling in duurzame energieproductie te realiseren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Energie in beweging: van zaaien naar oogsten’ dat de Noordelijke Rekenkamer vandaag publiceert.

Energieakkoord Noord-Nederland


De provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en de kop van Noord-Holland vormen vanaf 2003 de Energy Valley regio. Energy Valley wil zich nadrukkelijk profileren als de energieregio van Nederland en voorop lopen bij de energietransitie, het overschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Een belangrijke drijfveer hiervoor is de vrees dat met het leeg raken van het aardgasveld te Slochteren, de werkgelegenheid in de energiesector gaat afnemen.

In dat kader past het Energieakkoord Noord-Nederland dat de Energy Valley provincies op 8 oktober 2007 met het Rijk hebben gesloten. De intentie van dit akkoord was de duurzame energieproductie in het Noorden te versnellen en de werkgelegenheid in de (duurzame) energiesector te stimuleren. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de drie noordelijke provincies als ondertekenaars van het energieakkoord hierin zijn geslaagd.

De hoofdconclusie is dat de doelstelling voor de duurzame energieproductie, zoals opgenomen in het energieakkoord, slechts voor een derde is gerealiseerd.