nieuws

21 mrt 2013, 14:02

Rehwinkel herkent zich niet in kritiek Commissie Cohen

De Groningse burgemeester Peter Rehwinkel vindt dat hij wel behulpzaam is geweest tijdens de Facebookrellen in Haren. De commissie-Cohen, die de rellen onderzocht, vond het besluit van Rehwinkel om alleen goedwillende feestgangers met bussen naar Groningen te vervoeren ‘ongelukkig en onbehulpzaam’. Volgens de burgemeester had hij de veiligheid in Groningen niet kunnen waarborgen als hij ook relschoppers naar de stad had laten vervoeren. Dat blijkt uit antwoorden, donderdag, van Rehwinkel op vragen van de SP in de Groningse gemeenteraad. Ook zegt Rehwinkel dat de Veiligheidsregio wel degelijk hulp heeft aangeboden aan Haren voorafgaand aan de rellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rehwinkel zegt dat de Veiligheidsregio Groningen, waarvan hij voorzitter is, de dag voor de rellen al ondersteuning had aangeboden aan de plaatsvervangend korpschef van de politie. De Veiligheidsregio komt pas in beeld als er wordt opgeschaald naar GRIP4, de hoogste alarmfase, zegt de burgemeester. Burgemeester Rob Bats van Haren had juist opgeschaald naar GRIP3 om op die manier meer mankracht in de vorm van communicatiemensen uit Groningen te krijgen. Volgens Rehwinkel is er in de dagen voor de rellen door communicatiemedewerkers van de brandweer, politie en gemeente ,,contact en afstemming” geweest met hun collega’s in Haren.

Ook vanuit de gemeente Groningen is er wel degelijk ‘burenhulp’ verleend, zegt Rehwinkel. ,,Voorafgaand, tijdens en na afloop van Project X zijn diverse ambtenaren van de gemeente Groningen ingezet om de gemeente Haren te ondersteunen.” Het ging daarbij onder andere om ondersteuning door een tiental communicatiemedewerkers, inzet van medewerkers en materieel van de Milieudienst en vervanging van de Harener gemeentesecretaris, aldus de burgemeester.