nieuws

19 jul 2001, 00:12

Register voor noordelijke tweelingen leidt tot irritatie in Amsterdam

Het initiatief tot de oprichting van een tweelingenregister in Groningen valt slecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen gaat een ‘tweelingenregister’ opzetten. Daarin komen de gegevens van zo’n 2800 tweelingen tussen 9 en 29 jaar uit noord-Nederland. Doel van het register is vergelijkingen te maken tussen één- en tweeeëiige tweelingen om zo meer te weten te komen over de vraag of bepaalde eigenschappen of ziektes erfelijk zijn. Het eerste onderzoek van de RUG betreft een onderzoek naar stress onder vrouwen.
Dit initiatief is in elk geval niet in goede aarde gevallen bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Daar beheert men al sinds 15 jaar het Nederlands Tweelingen Register. Daar vreest men dat de noordelijke tweelingen in hun register overstappen naar de noordelijke. Omdat ze de tweelingen er al sinds medio jaren tachtig volgen zou een overstap zeer schadelijk zijn voor het Amsterdamse onderzoek.