nieuws

21 jun 2011, 17:05

Regiotram en Zuidelijke Ringweg woensdag in gemeenteraad van Groningen

De Groningse gemeenteraad beraadslaagt woensdag over enkele voor de toekomst van Groningen zeer belangrijke onderwerpen. Het betreft het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. In de nota staat welke maatregelen de stad in de periode tot 2014 wil nemen op het gebied van verkeer en vervoer. Naast de grote projecten als de Regiotram en de aanpak van de Zuidelijke Ringweg

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

wordt voorgesteld fors in te zetten op de aanleg, uitbreiding en upgrading van P+R-terreinen, de aanleg van de HOV-as West en extra fietsparkeergelegenheid in de binnenstad en bij de stations.

Ook wil de gemeente zich richten op het afronden van het project veilige
schoolomgevingen, de maatregelen in 30 km gebieden en een aantal fietsprojecten (fietspaden en -routes) uit de afgelopen collegeperiode.

Meer informatie over de agenda en vergaderstukken vindt u op de website:
groningen.nl/gemeenteraad.