nieuws

12 aug 2008, 11:11

Regiopolitie Groningen krijgt “studentencontactfunctionarissen”

Een winnend woord voor het spelletje scrabble: “studentencontactfunctionaris”. Bij de Regiopolitie Groningen zijn er voortaan twee van. Het gaat om agenten die zich speciaal op studenten richten, om naar hen “een brug” te slaan, maar indien nodig om ook tegen hen op te treden. De twee functionarissen kunnen hun borst nat maken, want deze week stroomt Groningen inde "kei-week" weer vol met nieuwe studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nico Huismans (37 jaar) is aangesteld als studentencontactfunctionaris. Samen met Matthijs Beukema (30 jaar) vormt hij een team. In de komende studentenintroductieweek leggen ze contacten met de nieuwe groep studenten. Regiopolitie Groningen kent sinds augustus 2006 de functie van studentencontactfunctionaris.
Groningen is een studentenstad. Juist met deze functie slaat de politie een brug naar studenten in de stad. bovendien wordt zo inzicht verkregen in problemen rondom studenten. Hier wordt zowel preventief als repressief tegen opgetreden. Ook onderhouden de contactfunctionarissen regelmatig contact met gemeentes, scholen, universiteiten en studentenverenigingen.

Keiweek
Tijdens de studentenintroductieweek (keiweek, 11 t/m 15 augustus) zijn de contactfunctionarissen voor het tweede jaar betrokken bij een voorlichtingscampagne voor studenten. In deze, specifiek voor studenten ontwikkelde campagne, worden regels gecommuniceerd die van de studententijd een feestelijke tijd kunnen maken. De studenten worden voorgelicht over de consequenties van het niet naleven van de regels; de boetebedragen en de risico’s van een strafblad worden gecommuniceerd. Ook wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen ter voorkoming van diefstal uit de horeca en woninginbraak. Tijdens de keiweek worden posters en folders verspreid. Ook zullen de contactfunctionarissen aanwezig zijn op de informatiemarkt op de Vismarkt. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.politie.nl/groningen bij ‘studenteninformatie’.

Bereikbaarheid
De studentencontactfunctionarissen houden zich niet bezig met individuele zaken van studenten, zoals de aangifte van een gestolen fiets. Wel kunnen zij benaderd worden voor het geven van informatie over bovengenoemde thema’s. Voorlichting over bijvoorbeeld drugsgebruik en verslaving geeft de contactfunctionaris niet. Wel verwijst hij door naar de betreffende instanties.
De contactfunctionarissen zijn op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Via email zijn Matthijs en Nico te bereiken op studentencontactfunctionaris@groningen.politie.nl.