nieuws

16 mrt 2010, 11:11

Onderzoek Groningen - Assen naar woonplezier inwoners

De komende maanden wordt in de regio Groningen-Assen het woonwensenonderzoek gehouden. Door middel van dit onderzoek wil het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen te weten komen wat mensen aantrekkelijke woonomgevingen vinden en waarom. Aan de hand van de resultaten wil de regio zo goed mogelijk inspelen op de woonbehoeften. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek wordt gehouden onder de bewoners van de regio en uitgevoerd door bureau Companen. Het bureau bevraagt mensen die al verhuisd zijn en spreekt groepsgewijs met mensen die van plan zijn om te gaan verhuizen, de zogenoemde focusgroepen. Dit onderzoek vormt één van de bouwstenen voor de gezamenlijke regionale woonvisie die in het voorjaar van 2011 gereed moet zijn. In deze visie wordt de woningbouwprogrammering binnen de gehele regio op elkaar afgestemd.

De afgelopen jaren is binnen het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen gewerkt aan de afstemming van de hoeveelheden te bouwen woningen. Hiermee wil het samenwerkingsverband over- of onderproductie voorkomen. De overheden in de regio willen het hier niet bij laten en streven in de toekomst naar een gezamenlijke programmering, waarbij ook kwalitatieve afstemming wordt betrokken. Dit moet onder andere leiden tot een gezamenlijk gedragen visie op de gewenste woonmilieus in de regio met een goede spreiding hiervan binnen de regio.

De regionale woonvisie zal de komende periode worden ontwikkeld door de verantwoordelijke portefeuillehouders van de betrokken overheden, onder voorzitterschap van gedeputeerde De Bruijne van de provincie Groningen. Bouwstenen voor de visie zijn onder andere de meest recente demografische gegevens, een actuele woningmarktmonitor en het woonwensenonderzoek dat in maart/april 2010 wordt uitgevoerd.