nieuws

06 jun 2001, 00:12

Referendum wint aan populariteit in Groningen

De meeste Groningers vinden het een goede zaak dat ze door middel van het referendum mogen meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Een kwart van de Stadjers vindt wel dat de gemeenteraad ingrijpende beslissingen zelf moet nemen, en niet moet overlaten aan de bevolking. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek over de Nieuwe Noordzijde Grote Markt, dat voor en na het referendum is uitgevoerd door het Centrum voor Informatie- en Communicatie-onderzoek (Cico) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op drie verschillende momenten ondervroegen de onderzoekers 500 Stadjers over hun kennis, houding en deelnamebereidheid ten aanzien van het referendum op 21 februari. Uit de antwoorden bleek dat het referendum groeit in populariteit. Mensen gaven te kennen dat ze graag gebruik maken van de mogelijkheid om mee te beslissen. De spelregels waren echter niet geheel duidelijk. Veel Stadjers gaven aan eigenlijk niet te weten wat er zou gebeuren als het plan niet zoor zou gaan.