nieuws

05 sep 2001, 00:12

Rector Rijksuniversiteit: ’Overheid moet duidelijkheid verschaffen’

Het gaat goed met de Rijksuniversiteit Groningen. Dat vindt althans rector magnificus Doeko Bosscher die dat liet weten in zijn speech bij de officiële opening van het Academisch Jaar. Hij doelde daarmee op de belangstelling van eerstejaarsstudenten die zich dit jaar lieten inschrijven. Maar zorgen heeft de rector ook, vooral over het gebrek aan duidelijkheid bijde overheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Bosscher is een van de problemen waar de RUG mee te kampen heeft een gebrek aan geld. Maar dat is niet het grootste probleem. ‘Vaagheid en grilligheid in het beleid van ‘’Zoetermeer’ zijn een ander, en groter probleem. Met name wat betreft de invoering van de bachelor/masterstructuur zijn er volgens Bosscher onduidelijkheden.
Ook is het volgens Bosscher zo dat de rek er uit is in het gehele onderwijs en dat het nu irreparabel en onontkoombaar is geworden dat er zich de komende jaren een wanhopig lerarentekort in het VWO zal voordoen, ‘wat voor minstens een deel te wijten is aan het overheidsbeleid’, aldus Bosscher.
Verder hekelde de rector het feit dat de Nederlandse overheid er enerzijds alles aan doet om buitenlands talent naar Nederlandse universiteiten te halen, en vervolgens allerlei bureaucratische regeltjes bedenkt waardoor het het bijna onmogelijk wordt om hier aan de slag te komen.