nieuws

07 dec 2009, 21:09

Rector Reitdiep College weg

Ate Harsta vertrekt per 1 januari 2010 als rector van het Reitdiep College te Groningen. De heer Harsta is aan de school verbonden geweest vanaf 1 augustus 1973. Vanaf 1 augustus 1997 was hij rector van het Reitdiep College. Op 17 december is er een receptie voor genodigden; op 18 december een feest voor het personeel van alle vestigingen van het Reitdiep College.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De school is in die jaren in een aantal opzichten flink veranderd. In 1973 kwam de heer Harsta als wiskundeleraar aan de Rijksscholengemeenschap Kamerlingh Onnes. Later werd dat het (gemeentelijke) Kamerlingh Onnes College. Er volgde een fusie met de Cort van der Linden Mavo en in 1994 werd, na de fusie met de Leon van Gelder Middenschool, het Reitdiep College gevormd. In 2002 voegde zich de Simon van Hasselt bij ‘het Reitdiep’.
Ate Harsta werd in 1980 conrector op het Kamerlingh Onnes College. In 1997 volgde hij Alma Roggema op als rector van het Reitdiep College. Vanaf 2003 combineerde hij deze functie met die van vestigingsdirecteur van het Kamerlingh Onnes. Als vestigingsdirecteur is hij het vorige schooljaar opgevolgd door de heer J.E. Pijlman.
In de afgelopen bijna 40 jaren heeft de heer Harsta tal van veranderingen in het onderwijs meegemaakt. De nadagen van de HBS, de opkomst en ondergang van de Basisvorming, de inrichting van de Tweede Fase in de bovenbouw van havo en atheneum, de fusie met de Middenschool, de overgang van de mavo naar het vmbo. En per 1 januari 2010 de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen.
Op gemeentelijk niveau is de heer Harsta actief geweest. Hij zat in diverse commissies. Zo was hij vanaf het begin lid van de Projectgroep Kwartier Maken, een van de projectgroepen die de aanstaande verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft voorbereid. Kenmerkend voor de positie die Ate Harsta in deze en andere overlegsituaties innam is dat hij steeds het belang van de leerling vooropstelde.
Ook de huisvesting van de school is in de loop van de jaren nogal veranderd: van het statige gebouw van de Rijks–HBS in de Kruisstraat naar een nieuw gebouw aan de Eikenlaan. En dat in 1981 zo moderne gebouw is voor de leerlingen van toen waarschijnlijk ook al weer onherkenbaar. Het is de afgelopen jaren qua inrichting en faciliteiten aangepast aan de eisen van de 21e eeuw, en dat proces van veranderingen gaat nog steeds door. Ook kwam tijdens zijn rectoraat de spectaculaire nieuwbouw van de Leon van Gelder aan de Diamantlaan tot stand.