nieuws

29 okt 2008, 09:09

Rechtbank vernietigt dierenverbod Winschoten

Circussen met wilde dieren mogen Winschoten weer in. Dat heeft de rechtbank in Groningen dinsdag bepaald. Het verbod dat de gemeente wilde instellen voor circussen met exotische dieren als leeuwen, tijgers en olifanten, is volgens de rechter ongegrond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad van Winschoten stemde eind 2006 in met een verbod voor circussen met wilde dieren. De gemeente vindt dat het houden en gebruiken van deze dieren in circussen in strijd is met het welzijn van de beesten.

Winschoten besloot circussen te weren naar aanleiding van een campagne van Stichting AAP in samenwerking met de actiegroep Wilde Dieren De Tent Uit. Een verbod bleek eind 2005 juridisch onhaalbaar, omdat de regeling niet in de Algemene Plaatselijke Verordening mocht worden opgenomen. De gemeente loste dat probleem op door het verbod op te nemen in het evenementenbeleid. Ook die constructie is volgens de rechtbank niet toegestaan.

Vorig jaar weigerde de burgemeester van Winschoten een evenementenvergunning te verlenen aan Circus Herman Renz. Het circus ging samen met de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen bij de rechtbank in beroep tegen het besluit. Zij vinden dat de gemeente niet bevoegd is om regels te stellen over dieren in circussen omdat dat een taak van de centrale overheid is. De rechter heeft beide klagers nu in het gelijk gesteld.

Wilde Dieren De Tent Uit zegt ,,zwaar teleurgesteld'' te zijn in de uitspraak. ,,Volgens de rechtbank mag de gemeente een circus niet weigeren op grond van dierenwelzijn. Die bevoegdheid ligt dus bij de minister van LNV, maar die neemt haar verantwoordelijkheid niet'', stelt de organisatie.

Circus Renz en de branchevereniging van de Nederlandse circussen (VNCO) lieten in een reactie weten ,,buitengewoon ingenomen'' te zijn met de uitspraak van de rechter. Beide zeggen nu ook met vertrouwen uit te kijken naar de resultaten van het onderzoek naar het welzijn van circusdieren dat in opdracht van het ministerie van Landbouw wordt uitgevoerd.

De gemeente Winschoten wilde nog niet reageren op de uitspraak.