nieuws

01 okt 2009, 10:10

Recessie: Groningen komt zomer relatief goed door

De negatieve gevolgen van de recessie voor de stad Groningen vallen tot nu toe mee. Vergeleken met de landelijke ontwikkelingen is de stad Groningen de zomer goed doorgekomen. Dat blijkt uit de tweede Groninger Recessiemonitor. Deze bevat tal van gegevens over werkgelegenheid en werkloosheid, bedrijvigheid, de woningmarkt en het consumentengedrag. De monitor bevat de gegevens tot eind augustus 2009.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal werklozen in Groningen is de laatste maand gedaald terwijl dat aantal landelijk nog toeneemt. Aan de andere kant is het aantal vacatures in Groningen sneller afgenomen dan landelijk. Ook met betrekking tot uitzendwerk doet (de provincie) Groningen het beter dan landelijk. Dit komt vooral doordat de administratieve sector hier welig tiert aan zowel de vraag- als aan de aanbodkant.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Groningen is gestegen, maar het aantal is nog wel erg laag. Het aantal woningen dat wordt aangeboden is licht gedaald de laatste twee maanden. De Groningse Kredietbank heeft het druk, het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening vertoont een stijgende lijn.

Het aanbod in vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak van bedrijfspanden die via Funda worden aangeboden is de laatste maand afgenomen. Dit geldt voor zowel winkelpanden als voor bedrijfshallen en kantoorpanden.

De bevolking van Groningen groeit snel de laatste maanden. Dit komt niet alleen door de toestroom van nieuwe studenten, maar ook omdat het aantal mensen dat de gemeente Groningen verlaat de laatste maanden minder is dan voorgaand jaar.