nieuws

18 feb 2015, 11:11

REACTIES: 'Conclusies van OVV zijn ronduit schokkend!'

REACTIES: 'Conclusies van OVV zijn ronduit schokkend!'

In Groningen is geschokt gereageerd op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). "De conclusie van het rapport is ronduit schokkend. Ze hadden geen oog voor de veiligheid en het is dan ook een grof schandaal dat er in 2013 nog een recordhoeveelheid gas uit de bodem is gehaald", aldus gedeputeerde Moorlag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Moorlag gaat verder: "Als provincie vinden we dat na 1 juli de gaskraan nog verder dicht moet. Zelfs dan is er nog steeds jarenlang risico voor de veiligheid en dat is voor de Groningers een bittere pil. Het is goed dat de minister dit onderzoek heeft laten doen, maar er moet veel gebeuren om het vertrouwen in hem te herstellen. Dit rapport is een breekijzer om het bolwerk van het Staatstoezicht op de Mijnen met de NAM en het ministerie open te breken. Macht moet tegenmacht krijgen. Of het rapport ook gevolgen heeft voor de minister, daar ga ik niet over. Dit onderzoek was een goede stap en ik ga er vanuit dat hij de volstrekt terechte aanbevelingen zal overnemen. Doet hij dat niet, dan heeft dat grote gevolgen voor het vertrouwen in zijn aanpak.”

Minister Kamp spreekt van een gedegen en helder rapport. ,,Ik ben mij zeer bewust van de ernst van de problematiek en evenzeer van mijn verantwoordelijkheid de benodigde maatregelen te nemen. Het vertrouwen van de Groningers moet herwonnen worden. Dit kan alleen door deze verbeteringen snel en daadwerkelijk te realiseren.''

Dick Kleijer, Groninger Bodem Beweging: ,,Het rapport bevestigt wat wij in Groningen al jaren gevoeld hebben. Groningers liepen jarenlang tegen een muur van onbegrip aan en werden voor gek verklaard. Eindelijk is er de bevestiging van wat wij al wisten: onze veiligheid speelde geen enkele rol en dat is schandalig. Maar wat heb je eraan om met terugwerkende kracht je gelijk te krijgen? Het gaat er juist om dat er iets moet veranderen: dat de veiligheid eindelijk boven de gaswinning wordt gesteld in plaats van andersom. De Onderzoeksraad vindt dat de relatie tussen de bij gaswinning betrokken partijen en de Groningers moet worden hersteld, maar ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Garandeer eerst onze veiligheid maar eens, pas dan kan er gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen.”

Gerald Schotman, directeur van de NAM begrijpt de gevoelens van ongerustheid en onveiligheid onder bewoners. "Natuurlijk kun je je bij het verschijnen van een rapport als dit afvragen of je destijds dingen anders had kunnen doen met de kennis van nu. Dat blijft lastig, maar nu kijken we vooruit. Goede communicatie met de bewoners en samenwerking met bestuurders staan hierbij centraal. Er zijn twee aanbevelingen mede aan het adres van NAM. Een over onafhankelijk onderzoek en een over de verbetering van de communicatie over onzekerheden. Met beide aanbevelingen gaan we aan het werk.”

Milieudefensie: ,,Bij winning van fossiele brandstoffen als olie en gas zie je altijd hetzelfde patroon: eerst het geld, daarna pas milieu en veiligheid. Dat Shell geen rekening houdt met de bevolking van Nigeria wisten we al, dat ook de Groningers slachtoffers zijn geworden van dit roekeloze gedrag van Shell wordt nu duidelijk. Het is de hoogste tijd dat de kraan dichtgaat en Nederland grote stappen zet richting een fossielvrije energievoorziening.''

Jan Vos, Tweede Kamerlid PvdA: ,,Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de veiligheid van de bevolking van Groningen decennialang is genegeerd. Groningers zijn daarmee ernstig tekortgedaan. Veel te lang is ontkend dat de aardbevingen niet alleen schade en overlast veroorzaken, maar ook een bedreiging zijn voor de veiligheid. Dit rapport bevestigt voor de PvdA dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is. De PvdA vindt dat de minister op korte termijn werk moet maken van een herinrichting van het gasgebouw om taken, rollen en verantwoordelijkheden te scheiden en het cruciale aspect veiligheid het leidende principe te laten zijn. Wij willen een hoorzitting in de Tweede Kamer met de OVV om de ernstige conclusies te kunnen bespreken.''

Reinette Klever, Tweede Kamerlid voor de PVV: ,,Het old boys network van de NAM, ministerie EZ, EBN, GasTerra en SoDM hebben elkaar jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. De PVV deelt het wantrouwen van de Groningers in deze instanties en het is dan ook hoog tijd dat er grondig wordt ingegrepen in het gasgebouw. Het toezicht moet geheel onafhankelijk zijn en dus weg bij het ministerie van EZ. Veiligheid van de Groningers moet vóór het snelle geld gaan.''

John Lanting, Schokkend Groningen: ,,We wisten al lang dat er geen rekening werd en wordt gehouden met onze veiligheid. Hoe kan het anders dat er in 2013 nog voor een vermogen aan gas uit de grond is gehaald. Meer gas is meer risico. En daarnaast zijn we ook gewoon nog eens bestolen, want van de opbrengst was bijna niets voor Groningen. Ik hoop dat de minister met dit rapport een andere koers gaat varen, maar dat moet nog blijken. Voor ons verandert er niets. We blijven aangiftes doen tegen de minister, maar ook de directeur van de NAM. Zij brengen ons in gevaar en dus moeten ze vervolgd worden.”