nieuws

06 feb 2003, 00:12

Radio City Music Hall in vorm van Jukebox aan Grote Markt oostzijde

Fantasie kan de Stadjers die plannen hebben ontwikkeld voor de oostzijde van de Grote Markt, niet worden ontzegd. Een van de 86 voorbeelden daarvan is Henk Tiggelaar. Hij stelt een project voor voor de oostzijde van de Grote Markt dat luistert naar de naam ‘Jukebox’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waarom heeft hij zijn project de naam Jukebox meegegeven? ‘Omdat ik graag wil dat je aan de buitenkant kunt zien wat er allemaal in het gebouw gebeurt’, aldus de in de Groningse atletiekwereld bekende Tiggelaar. Volgens hem is het prachtig wanneer mensen buiten al een keuze kunnen maken voor iets wat hen binnen leuk lijkt. ‘Alsof je voor een Jukebox staat’. Voor Tiggelaar betekent dat dat het gebouw behoorlijk transparant moet zijn. Het gebouw moet vooral ook bruisen, waardoor het een levende Jukebox wordt. Meer daarover en tekeningen: www.grotemarktberaad.nl