nieuws

05 nov 2007, 09:09

Raden Slochteren en Groningen besluiten tot samenwerking in Meerstad

De gemeenteraden van de gemeenten Slochteren en Groningen hebben besloten bestuurlijk te gaan samenwerken in een gemeenschappelijke regeling (GR) voor de realisatie van Meerstad. Het doel is vanuit een gezamenlijke visie en aanpak vorm te geven aan Meerstad. De GR is tijdelijk van aard en alleen gericht op de ontwikkeling van Meerstad. Gelijktijdig is besloten om in de toekomst geen initiatieven te nemen voor een gemeentelijke herindeling. De colleges van beide gemeenten zijn tevreden met het besluit tot samenwerking.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kern van het besluit is dat Slochteren en Groningen bestuurlijk samenwerken in een gemeenschappelijke regeling voor de realisatie van Meerstad. Daarmee kan het bestuur van het Meerstadgebied voor huidige en toekomstige bewoners zo goed mogelijk geregeld worden. De gemeentelijke taken, die van belang zijn voor de ontwikkeling van Meerstad, worden aan de GR overgedragen. In een later stadium wordt bepaald welke taken worden overgeheveld en hoe de GR precies wordt ingericht. De GR is tijdelijk van aard en alleen gericht op de ontwikkeling van Meerstad.

Gelijktijdig is door beide gemeenteraden besloten om geen initiatieven te nemen om te komen tot een gemeentelijke herindeling tussen Groningen en Slochteren.
De motie die door de raad van Groningen is aangenomen (ingediend door de VVD) wijst op de mogelijkheid om in de toekomst gezamenlijk over wederzijdse grenscorrecties te kunnen spreken. Dat hadden de colleges in hun voorstellen aan de raden, die met algemene stemmen zijn aangenomen, al benadrukt.

De colleges van beide gemeenten achten het van belang dat er een gezamenlijke visie en aanpak voor Meerstad komt. Dit vraagt om een forse inbreng van beide gemeenten en een verregaande samenwerking tussen Slochteren en Groningen. Door middel van een GR-Meerstad wordt een stevig fundament gelegd wordt voor de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Slochteren en Groningen. Daarbij staat onze gezamenlijke ambitie voorop: een succesvolle realisering van Meerstad waarbij de huidige en toekomstige inwoners zich betrokken en thuis voelen.