nieuws

12 sep 2001, 00:12

RAADSLEDEN UIT MOERMANSK BESTUDEREN LOKALE DEMOCRATIE GRONINGEN

Op uitnodiging van het stadsbestuur brengt een delegatie van de gemeenteraad van Moermansk dit najaar een bezoek aan de Martinistad. Op het programma van de uitwisseling staat een uitgebreide kennismaking met het Nederlandse democratisch stelstel. Uitwisseling en discussie over de toekomst van de Nederlandse en de Russische democratie geldt als het centrale thema. Het project is een initiatief van het gemeenteraadslid Thomas van Dalen (D66).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds 20 juni 1989 onderhoudt Groningen een levendige stedenband met het Noord-Russische Moermansk. De afgelopen jaren is er enige correspondentie geweest tussen Rusland en Groningen met als onderwerp een uitwisseling van raadsleden. Na het succesvolle bezoek van stedenbandwethouder René Paas dat recentelijk plaatsvond is de zaak in een nieuwe stroomversnelling terechtgekomen.
Om het bezoek voor beide partijen zo interessant mogelijk te maken logeren de Russische gasten bij Groninger raadsleden. De Moermanskers arriveren op zondag 14 oktober 2001 en vertrekken weer op vrijdag 19 oktober. Tijdens de week is veel aandacht voor de werking van de lokale democratie. Ook wordt een bezoek gebracht aan onder andere de Tweede Kamer. Daarnaast komen ook typisch Groningse elementen aan de orde.