nieuws

03 mei 2001, 00:12

Raad van State trekt vergunning schelpenwinning in

De vergunningen voor schelpenwinning in het Waddengebied zijn ingetrokken. De Raad van State kwam tot deze beslissing omdat schelpenwinning in strijd is met het voorzorgbeginsel. Volgens de Raad is het ministerie van Verkeer en Waterstaat te gemakkelijk voorbij gegaan aan de gevaren van de winning voor het ecosysteem van de Waddenzee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft op 1 maart 1999 zes vergunningen verleend voor de winning van schelpen in de Waddenzee. Deze vergunningen geven de houders de mogelijkheid om gezamenlijk 210.000 kubieke meter schelpen per jaar te winnen. De Waddenvereniging en de gemeenten Texel en Terschelling hebben tegen deze vergunningen bezwaar ingediend bij de Raad van State.
De Waddenvereniging was bang voor het interen van de fossiele schelpenvoorraad, één van de bouwstenen van het ecosysteem van het Waddengebied. Bovendien vreesde de vereniging voor een tekort aan voedsel voor een aantal kwetsbare vogelsoorten.