nieuws

24 aug 2011, 10:10

Raad van State haalt streep door kolencentrale Essent

De Raad van State heeft de vergunningen vernietigd voor de kolengestookte elektriciteitscentrale van RWE/Essent in de Groningse Eemshaven. Dat meldt de Raad van State woensdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor onder meer de Waddenzee en de Waddeneilanden. Wat de uitspraak precies betekent voor de bouw van de centrale, is nog onduidelijk. Er wordt al 3 jaar aan gebouwd. De centrale moet de grootste van Nederland moet worden en kost 2,6 miljard euro.

Het gaat om vergunningen die de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Friesland en Groningen in 2008 in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben verleend. Volgens de Raad van State hadden zij onderzoek moeten doen naar de gevolgen die de centrale samen met de uitbreiding en verdieping van de Eemshaven heeft voor de beschermde natuurgebieden. Ook is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zullen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.