nieuws

22 dec 2016, 11:11

Raad Groningen in meerderheid achter investeringsplan ‘Eelde’

Raad Groningen in meerderheid achter investeringsplan ‘Eelde’

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een investeringsplan voor Groningen Airport Eelde. Opmerkelijk was dat een van de collegepartijen – GroenLinks – tegen het voorstel was. De gemeenteraad stelde wel enkele voorwaarden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een meerderheid van partijen in de gemeenteraad voelt er wel voor om  in de buidel te tasten om de luchthaven een nieuwe impuls te geven. Maar één van de voorwaarden is wel dat het (noordelijke) bedrijfsleven ook investeert.

RTV Noord meldt dat de gemeenteraad ook een tweede voorwaarde voor de investeringssteun heeft gesteld. Namelijk dat uitgezocht moet worden of de kosten voor veiligheid op het vliegveld - bijvoorbeeld voor de brandweer - voor rekening van de overheden kunnen komen. Zonder die kosten zou het makkelijker zijn Eelde rendabel te krijgen. Een derde voorwaarde is dat er ook wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en groen.

Nu de Raad welwillend staat ten opzichte van Groningen Airport Eelde kan wethouder Joost van Keulen (VVD) van economische zaken verder werken aan de plannen. Over enkele maanden kan hij dan een financieel plan indienen, en kan de Raad bekijken in hoeverre aan de drie gestelde voorwaarden is voldaan. Pas daarna kan het licht eventueel definitief op groen worden gezet.