nieuws

26 feb 2010, 10:10

PvdA wil bewoners eigen sociale huurwoning laten ontwerpen

De PvdA in Groningen heeft het plan opgevat sociale huurwoningen te gaan realiseren in samenwerking met de toekomstige bewoners. De partij heeft hiervoor een bouwmanifestatie voorgesteld genaamd Bouwen met de buurt! De partij wil woningcorporaties vragen twee of drie bouwlocaties beschikbaar te stellen waarvoor een team bestaande uit een architect, een aannemer, een installateur en bewoners samen een plan maken voor sociale huurwoningen met een laag energieverbruik en aansprekende architectuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het plan wil de PvdA de betrokkenheid van de bewoners bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van woningen verbeteren. De raadsleden Roeland van der Schaaf en Jan Spakman verwoorden de ambitie als volgt: ‘De PvdA wil een stad met alleen maar topbuurten. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we bewoners meer invloed geven op hoe en wat er in de buurt wordt gebouwd.’ Naast het vergroten van de betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving, hoopt de PvdA met het plan de aantrekkelijkheid van stadsbuurten vergroten.

Het doel is dat de ontwerpen zullen landen in een manifestatie begin 2011. De woningen moeten vervolgens ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden, zo zegt Roeland van der Schaaf. ‘De corporaties en aannemers moeten bij de manifestatie een handtekening willen zetten waar ze garanderen de woningen voor de getoonde kwaliteit en prijs te gaan bouwen. De bewoners zouden bij wijze van spreken al het huurcontract kunnen tekenen.’