nieuws

25 jan 2013, 10:10

PvdA provincie Groningen komt met alternatief voor Tram

Nu de tram definitief niet door gaat, komen de Statenleden van de PvdA met een alternatief voorstel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want: "Wanneer we geen goede alternatieven bedenken heeft de hele regio daardoor een dijk van een vervoerprobleem", aldus de PvdA-ers. De Statenleden zoeken de oplossing in veranderingen op het spoor en in het busvervoer. Een elektrische trein en expresslijnen voor de bus zijn nieuwe tussenvormen die het openbaar vervoer aantrekkelijk en betaalbaar moeten maken. Zij starten hiermee de discussie over openbaar vervoer na de tram.


"De wegen rond en in Stad slibben dicht en de parkeerruimte raakt op, terwijl het aantal mensen dat van, naar en door de stad wil blijft groeien. Goed openbaar vervoer is een absolute voorwaarde voor de bereikbaarheid in de stad en op het platteland. De PvdA moet daarom doordenken over de richting van nieuwe ontwikkelingen en het debat hierover initiëren", vindt de Statenfractie.


De Statenleden doen een voorzet met het essay 'Vertrammen van de trein, vertreinen van de bus'. Hierin worden eerste uitwerkingen geboden van het idee om de regiotreinen nog verder te ‘vertrammen’ en om de hoofdlijnen van het busvervoer voor de lange termijn zeker te stellen en deels vrij te leggen.

Deze oplossingen maken het openbaar vervoer toegankelijker en slimmer, is de gedachte. Sjak Rijploeg: "Het dichtslibben van de stad moet worden voorkomen, maar ook de minder drukke lijnen moeten blijven bestaan en het openbaar vervoer moet overeind blijven in alle delen van de regio".

De Statenleden zoeken een werkbare oplossing, die de exploitatie van het openbaar vervoer betaalbaar moet houden en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid vergroot door het verschil tussen bus, tram en trein kleiner en daarmee minder belangrijk te maken.