nieuws

16 okt 2001, 00:12 door Hans de Preter

'PvdA uit Grachtengordel wil van provincie Groningen één groot natuurgebied maken'

De fractie van het CDA in de provincie Groningen is onthutst over een plan van de PvdA in de Tweede Kamer om de provincie Groningen om te toveren tot één groot natuurgebied. Het gaat om een plan om de helft van de provincie Groningen aan te wijzen als beschermd Nationaal Landschap. Dat betekent dat op veel plaatsen de komst van nieuwe bedrijven onmogelijk wordt. (Lees verder en reageer in ons FORUM)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Groningen , Douwe Hollenga, wil de Tweede Kamerfractie van de PvdA de helft van de provincie Groningen officieel tot een nationaal landschap maken. Daarmee zet ze volgens het CDA alle economische ontwikkelingen van het platteland op slot. De Tweede Kamerfractie van de PvdA neemt daarmee ook afstand van het PvdA-beleid in de provincie. Volgens het CDA is er sprake van een dictaat van de ‘Amsterdamse grachtengordel’.
De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft gisteren bekendgemaakt dat het Westerkwartier, het wadden- en wierdengebied en het Oldamt in de provincie Groningen de aanduiding nationaal landschap moet krijgen. De PvdA wil geen verdere aanleg van bedrijventerreinen op het platteland. Ook mogen de dorpen niet meer uitbreiden. De CDA-fractie in provinciale staten stoort zich in hoge mate aan deze opstelling van de PvdA Tweede Kamerfractie. “Het lijkt er op dat men vanaf de Amsterdamse grachtengordel weer wil bepalen hoe Groningen zich moet ontwikkelen,” aldus CDA-fractievoorzitter Douwe Hollenga. Enkele jaren terug dreigde het noorden bij het regionaal beleid geheel buiten de boot te vallen. Toen sprak men in het noorden over het randstadkabinet. Dit heeft er in geresulteerd dat er een Langmanakkoord is gesloten tussen het noorden en het kabinet. Met de uitvoering daarvan is in 2000 begonnen.
In dit akkoord zijn heel duidelijke afspraken gemaakt over de economische en landschappelijke ontwikkelingen. “In het provinciaal omgevingsplan van de provincie Groningen hebben we heel goed vastgelegd welke ontwikkelingen er nog wel en welke niet op het platteland nodig en mogelijk zijn. Deze maatregelen houden meer dan voldoende rekening met het karakteristieke platteland van Groningen. De onlangs gehouden provinciale monitor geeft duidelijke aan dat ook de inwoners dit beleid ondersteunen. Het zou goed zijn dat de landelijke PvdA zijn oor wat meer te luisteren legde in de provincie Groningen alvorens dit soort vergaande maatregelen te bepleiten die er alleen maar toe leiden dat het zorgvuldige beleid dat in Groningen wordt ontwikkeld in een kwaad daglicht wordt gesteld. Daar hebben we geen enkele behoefte aan”, aldus Hollenga.

REAGEER OP DE KWESTIE IN HET FORUM VAN DE GIC!