nieuws

27 okt 2007, 13:01

PvdA Statenfractie wil provinciebrede aanpak Huiselijk Geweld

De PvdA Statenfractie wil dat een succesvol verlopen proef met uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld, omgezet wordt in provinciebreed beleid. Tot nu toe werd hier alleen mee geëxperimenteerd in Groningen-stad en in Oost-Groningen, maar gezien de goede resultaten wil de PvdA dat dit structureel in de hele provincie gebeurt. Daarom heeft de PvdA Statenfractie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of het mogelijk is de succesvolle aanpak huiselijk geweld voort te zetten in de gehele provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na een melding van huiselijk geweld is een crisisteam zo snel mogelijk ter plaatse en kan de pleger voor een periode van 10 tot 30 dagen uit huis worden geplaatst. De oude situatie, waarin de mishandelde vrouwen (met of zonder kinderen) de weg zocht naar een Blijf-van-mijn-lijf huis is wat de PvdA betreft hiermee terecht verleden tijd. In de aanpak komen de kinderen nadrukkelijk in beeld en worden de ouders ook op hun rol als ouders aangesproken.

Dat de nieuwe aanpak goed aanslaat blijkt wel uit de explosieve groei van het aantal aanmeldingen voor deze aanpak. In het eerste halfjaar van 2007 zijn er 700 aanmeldingen geweest, een stijging van 30% ten opzichte van 2006. De PvdA wil dat de proef wordt omgezet in regulier beleid over de gehele provincie Groningen. De nieuwe "Wet Tijdelijk Huisverbod" zal dit mogelijk maken, maar deze wordt pas in de loop van 2008 van kracht. Wat de PvdA Statenfractie betreft is er geen reden om daarop te wachten.