nieuws

27 mei 2009, 21:09

PvdA raadslid: ‘’CDA fractievoorzitter Jan Seton slaat valse toon aan’’

De gemeenteraadsverkiezingen beginnen hun schaduw vooruit te werpen. De anders zo vriendelijke toon van de Groningse gemeenteraadsleden blijft even correct, maar begint toch iets scherper te worden. Zo laat PvdA gemeenteraadslid Bert Oost in het PvdA-weblog in de DSG weten te vinden dat CDA fractievoorzitter Jan Seton een valse toon aan slaat. Deze stelde eerder dat Groningers veel te veel geld kwijt zijn aan hun rijbewijs om dat de gemeente Groningen de leges-kosten de pan uit laat reizen. PvdA-er Oost vindt juist dat CDA minister Eurlings een gat van 400.000 euro in de gemeentebegroting van Groningen wil schieten. Bert Oost schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het is bekend: de fractievoorzitter van het CDA, Jan Seton, schrijft gewaardeerde stukjes in zijn weblog ‘Seton in de bocht…’. Het is ook bekend dat hij af en toe uit de bocht vliegt. Zo schreef hij laatst over de hoogte van de leges voor rijbewijzen. Die zijn inderdaad hoog, dat valt niet te ontkennen. Maar wel met een verhaal er achter en dat vertelt ie er gemakshalve maar niet bij. Laten we eens kijken hoe het zit.
In 2006 heeft de raad een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek vastgesteld met als uitgangspunt kostendekkendheid voor de gezamenlijke leges burgerzaken. In de begroting 2009 is de kostendekkendheid op 90% geraamd. We hebben het over de tarieven voor het verstrekken van inlichtingen en afschriften, het afsluiten van huwelijken en het afgeven van rijbewijzen. De tarieven voor de reisdocumenten, zoals het paspoort, worden landelijk vastgesteld en zijn dus niet door de gemeenten beïnvloedbaar. De kostendekkendheid per dienst/product vertoont grote verschillen. Het verstrekken van inlichtingen en afschriften uit het bevolkingsregister is bij lange na niet en het afgeven van een rijbewijs juist wel en ruimschoots kostendekkend. Dit was en is een bewuste keus van het college en (de meerderheid van) de raad. Waarom? Wel nu, omdat een rijbewijs in principe slechts één keer per 10 jaar wordt verlengd en de kosten per jaar dus relatief laag zijn. Het verstrekken van inlichtingen en afschriften uit het bevolkingsregister komt veel vaker voor en dus zijn deze kosten per jaar relatief hoger.

De opbrengst van de leges voor het rijbewijs draagt dus in belangrijke mate bij aan de kostendekkendheid van andere diensten en producten van burgerzaken. Wanneer minister Eurlings de tarieven voor de rijbewijzen landelijk gaat vaststellen zoals hij zich dat nu voorstelt, is de consequentie daarvan dat voor een bedrag van € 400.000,- een gat in de gemeentelijke begroting wordt geschoten. Mooi weer spelen op kosten van de gemeenten noemen ze dat! Geen kattenpies dus waarvoor het college en de gemeenteraad wel een oplossing moeten zoeken. Het stukje van Jan Seton was wederom mooie proza. C’est le Seton qui fait la musique maar dit keer met een valse toon…’’

www.dsg.nl


Bert Oost