nieuws

10 apr 2011, 21:09

PvdA ledenraad Groningen stemt in met paars-plus college GS

De PvdA Groningen heeft het licht op groen gezet voor een nieuw paars-plus college. Er werd rekening gehouden met het feit dat een deel van de achterban liever met de SP dan met de VVD in zee zou gaan, maar zaterdag kreeg PvdA-onderhandelaar William Moolag uiteindelijk alle steun van de leden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Gewestelijke Vergadering op 9 april 2011 in Groningen leidde zaterdag tot een warme steunbetuiging aan de onderhandelaars. Dit opent de weg aan de deelname aan het college PvdA, VVD, GroenLinks en D66. Hoewel enkele aanwezigen aangaven dat zij liever een college over links hadden gezien, was er begrip voor de keuze voor de VVD. Daarbij speelde een belangrijke rol dat in het collegeprogramma nauwelijks punten te vinden waren, die niet terug te vinden waren in het provinciale verkiezingsprogramma van de PvdA.


Vlak voordat de voorzitter Hans Duijneveld het akkoord wilde voorleggen aan de vergadering, vroeg de afdeling Groningen om een schorsing. Deze afdeling had een week eerder een motie op een afdelingsvergadering aangenomen dat ze alleen in zou stemmen, als eerst serieus onderhandeld zou zijn met de SP. Na de schorsing gaf Wouter van Geffen namens de afdeling Groningen aan, dat voldaan was aan de voorwaarden van de motie en dat de afgevaardigden van uit de stad de onderhandelingsresultaten zouden ondersteunen.

Hiermee werd het een unanieme steunbetuiging.

Hans Gerritsen


Na afloop van de vergadering is afscheid genomen van een aantal Statenleden en Gedeputeerden die na de verkiezingen niet meer in die functie in het provinciehuis terugkeren. Hans Gerritsen hield daarbij een korte toespraak, waarin hij waarschuwde voor de bezuinigingen die dit kabinet over Nederland zou uitstrooien. Hij feliciteerde de fractie met de bereikte resultaten tijdens de onderhandelingen