nieuws

23 apr 2001, 00:12

PvdA in Groningse gemeenteraad 'applausmachine’

De fractie van de PvdA in de Groningse gemeenteraad fungeert slechts als een soort applausmachine en biedt te weinig tegenspel aan het college van B en W van Groningen. Dat betoogt - zo meldt vanmorgen het Groninger Dagblad Stad - de onlangs afgetreden fractievoorzitter van de PvdA, Annemarie Timmerman.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Timmerman gaat in het partijblad Onze Binding in op haar aftreden onlangs als fractievoorzitter. Dat had er mee te maken dat zij intensief probeerde om de koers van de PvdA fractie te veranderen, van applausmachine tot volksvertegenwoordiging met tanden. Maar omdat ze te weinig steun kreeg vanuit het afdelingsbestuur en ook te weinig steun vanuit de fractie, heeft ze de voorzittershamer afgestaan aan Marjo van Dijken.
Volgens Timmerman is er bij de PvdA sprake van een te defensieve manier van politiek bedrijven. Die blijkt volgens haar onder meer uit de manier waarop de PvdA omgaat met moties van andere partijen. De PvdA kijkt eerst wie die motie indient en beoordeelt op grond daarvan of men voor- of tegen stemt. Volgens Timmerman dienen moties echter zakelijk beoordeeld te worden, en op grond van argumenten.
Volgens haar is deze handelwijze er de oorzaak van dat het vertrouwen van burgers dat de politiek handelt op basis van open discussie en zorgvuldige afweging daardoor tanende.