nieuws

13 sep 2012, 08:08

PvdA grote winnaar in Groningen; winst VVD beperkt; GroenLinks verliest zwaar; Linkse meerderheid blijft groot

De verkiezingsuitslag in de stad Groningen wijkt op een aantal punten sterk af van het landelijke beeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen-Stad is de PvdA de grote winnaar geworden. De sociaal democraten stegen van 28,7 % in 2010 tot 36,5 procent nu.

De winst van de VVD in Stad is zeer beperkt: van 15,3 procent in 2010 tot 16,5 procent gisteravond. De VVD is daarmee in Groningen wel de tweede partij geworden, en dat is een historische doorbraak.
 

Opmerkelijk voor Groningen is ook het grote verlies voor GroenLinks. Deze partij behaalde in 2010 nog 12,6 procent van de stemmen, maar bleef gisteravond steken op 4,6 procent.


D66
deed het ook in Groningen goed. In 2010 hadden de sociaal-liberalen nog 10,8 procent van de stemmen, gisteravond kwam D66 in Groningen uit op 13 procent van de stemmen.

De SP groeide in Groningen amper: van 11,6 procent in 2010 tot 11,8 procent in 2012.

Het CDA daalde van 6,4 procent in 2010 tot 4 procent gisteren.

Gemeenteraad

Als men de uitslag van gisteren zou vertalen naar de gemeenteraad van Groningen, dan blijft de linkse meerderheid groot. De collegepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 hebben in de Groningse gemeenteraad nog steeds een zeer comfortabele meerderheid.

Maar binnen dat college is de invloed van GroenLinks aanzienlijk verminderd, van de SP gelijk gebleven, van D66 licht gegroeid en van de PvdA aanzielijk groter geworden.