nieuws

15 jun 2010, 10:10

PvdA: ‘Groninger Forum als antwoord op doorschietend individualisme’

Juist in deze tijd van internet, toenemend individualisme en ‘ieder voor zich’ is er een nieuwe taak weggelegd voor het Groninger Forum. Dat Groninger Forum moet er bij helpen dat gemeenschapszin opnieuw kan worden uitgevonden. Daarvoor moet een scherper profiel worden geformuleerd want tot nu toe kan het plan voor de activiteiten die er straks plaats vinden vanuit het Forum nog niet op veel enthousiasme en bijval rekenen in Groningen.Dat betogen de twee Groningse PvdA gemeenteraadsleden Roeland van der Schaaf en Marloes Dekker. Ze houden in hun blog op de de dsg.nl een opmerkelijk en bevlogen betoog over een nieuwe rol die het te bouwen Forum kan spelen in de Groninger samenleving. Van der Schaaf en Dekker:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Omdat we het Forum als cruciaal zien voor de stad, hebben we het college tot actie gemaand om het profiel van het Forum te versterken. (…)

Verkiezingen


De verkiezingen van woensdag 9 juni hebben duidelijk gemaakt dat Nederland een flink stuk naar rechts is opgeschoven. Maar dat is niet de enige zichtbare trend. Partijen die gemeenschapszin hoog in het vaandel hebben (PvdA, SP, CDA en ChristenUnie) verloren samen maar liefst 34 zetels. Het harde individualisme van PVV en VVD is anno 2010 helaas toonaangevend.


In deze snelle tijd van internet, vluchtige media en steeds wisselende maatschappelijk verbanden staat het collectieve onder druk. Natuurlijk kun je daar je schouders over ophalen. Maar gezien de grote opgaven waar we als samenleving voor staan, is “ieder voor zich” een te mager adagium. De gemeenschapszin moet opnieuw worden uitgevonden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Terug naar vroeger is geen optie. Maar hoe dan wel?


Gemeenschapszin


De ontwikkeling van het Groninger Forum is een eigen lokale Groningse poging om zaken als burger- en gemeenschapszin letterlijk een plek te geven in het hart van de samenleving. Een ambitieuze poging. Critici noemen het Forum een verzamelgebouw van bestaande gesubsidieerde instellingen. Een even cynische als onjuiste kritiek.

Publiek-culturele functies worden samengebracht waardoor ze elkaar versterken en er iets nieuws ontstaat: een ontmoetingsplaats waar inwoners en bezoekers in aanraking komen met de actualiteit, de historie, cultuur en elkaar. Soms voor een snelle ontmoeting, soms voor diepgang. Het Forum als fysieke drager van de gemeenschapszin in de 21e eeuw: virtueel en reëel, ontspannend en uitdagend tegelijk. Door het Forum kun je als Stadjer de binnenstad ook gebruiken als bezoeker van je eigen stad, niet alleen als consument. Het is deze ambitie of, zoals u wilt, droom die ten grondslag ligt aan het Forum. Dit maakt de ontwikkeling van het Forum tot een waarde voor de stad.


Stap harder


Toch is de realiteit ook dat het plan nog niet altijd overal op even veel enthousiasme kan rekenen. Veel Stadjers hebben het Forum nog niet in het hart gesloten. Natuurlijk, onbekend maakt onbemind, maar hier ligt nog wel een opgave.

De PvdA vindt dat de gemeente, de forumorganisatie en de andere betrokken instellingen hier een stap harder moeten gaan lopen. We hebben daarom het college in de raadscommissie van 10 juni een aantal suggesties gedaan en vragen gesteld. Naar ons idee moet de programmering en invulling beter worden uitgewerkt. Het Forum moet sterker worden uitgedragen naar de buitenwereld en in de “hearts and minds” van de Stadjers komen.

De samenwerking tussen de forumorganisatie, de gemeentelijke diensten en de betrokken instellingen moet hechter worden. Vragen die hiertoe beantwoord moeten worden, zijn: Heeft de forumorganisatie genoeg mandaat/positie om andere instellingen en gemeentelijke diensten voldoende bij het project te betrekken? Is de aansturing en inzet van de gemeentelijke organisatie op de inhoud van het Forum voldoende? Zou het bijvoorbeeld een idee zijn om een tijdelijke commissie van externen in te stellen die de betrokken partijen adviseert om deze verbeteringen voor elkaar te krijgen?


Vooruit kijken


Duidelijk mag zijn dat we als PvdA niet blind zijn voor de kritiek en de weerstand die ingrijpende plannen als deze vaak oproepen. Maar van de politiek mag worden verwacht dat we vooruit kijken, de belangen van de stad voor de lange termijn in het oog houden en niet direct wijken bij tegenwind. We blijven daarom het college op een positieve manier op de huid zitten. Wij wachten de opvattingen van het college met spanning af.’’

 

Roeland van der Schaaf
Marloes Dekker


PvdA fractie Groningen

www.dsg.nl