nieuws

05 jun 2011, 21:09

PvdA: Groningen Seaports mag SC Veendam niet sponsoren

PvdA-Statenlid Jan Batting heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over het feit dat Groningen Seaports voornemen is SC Veendam te sponsoren. Volgens de provinciale PvdA is dit verkapte overheidssteun. Hieronder de motivatie van de PvdA:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA is niet enthousiast over de verkapte steun die (semi) overheidsinstellingen geven aan betaald voetbal organisaties.
Jan Batting heeft namens de PvdA Statenfractie provincie Groningen aan het college gevraagd of die het wel een goed idee vinden dat Groningen Seaports (Eemshaven) geld geeft aan BV Veendam.


‘Seaports is een 100% overheidsbedrijf. Het lijkt ons dus voor de hand te liggen dat dat bedrijf de toevertrouwde middelen uitsluitend besteed voor de doelen die de overheid met dat bedrijf wil nastreven. We willen werkgelegenheid voor nu en morgen scheppen en we willen dat doen op een manier die op lange termijn bijdraagt aan een wereld die ook aan toekomstige generaties kansen biedt.

We willen die toekomst democratisch vorm geven. Als we sportclubs willen steunen, komt het ons voor dat ook dat een democratisch besluit zou moeten zijn. Zoals altijd zijn we gevoelig voor argumenten en daarom heeft Jan Batting onderstaande vragen gesteld.’, aldus de PvdA.