nieuws

22 mrt 2011, 10:10

PvdA Groningen: Oosterhamrikzone moet groen en bereikbaar blijven

De PvdA-fractie in Groningen heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over de Oosterhamrikzone. In het wijkperspectief tot 2020 wordt aangegeven dat er meer woningen zullen komen in het gebied. Tegelijkertijd is de kade deel van de hoofdgroenstructuur. Tot slot wordt de regiotram aangelegd over de Oosterhamrikkade noordzijde. De sociaal-democraten zien dat de combinatie van wonen, groen en de regiotram tot spanningen kan leiden in het gebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost heeft in een brief zorgen geuit over de kwaliteit van de wijk”, aldus de raadsleden Erica van Lente en Jan Spakman. “Er komen in de toekomst nog meer mensen te wonen, en we moeten er daarom voor zorgen dat wonen, groen en de bereikbaarheid van de wijk goed samen gaan.”

Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost stelt in een brief aan de raad ook dat de betrokkenheid van het buurtoverleg en de burgers te wensen overlaat. “ Nu we het Masterplan voor de wijk herzien, is het van groot belang dat dit in goed overleg gaat met de buurt; dit is in lijn met hoe de PvdA aankijkt tegen burgerparticipatie”, aldus Van Lente en Spakman.

De PvdA-fractie stelt vragen aan het College over onder andere de groenstrook, de ecologische verbinding en de betrokkenheid van het buurtoverleg.