nieuws

17 mei 2009, 21:09

PvdA Groningen ongerust over schrappen banen Rijksdiensten

PvdA-gemeenteraadslid Bert Oost vindt dat de minister veel te luchthartig denkt over de gevolgen van het schrappen van ruim vijfhonderd banen bij Rijksdiensten in Groningen. Er is alle aanleiding om de bewegingen van de minister argwanend en vasthouden te volgen, zo betoogt hij in het PvdA -weblog in Digitale Stad Groningen. Bert Oost meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’ (…)Maar dan verschijnt er woensdag op de website van RTV Noord het bericht dat de bezuinigingsoperatie van de rijksdienst leidt tot het wegvallen van 557 banen in de provincie Groningen. De impact hiervan is relatief groter dan in de meeste andere provincies. Dan komt opeens toch de informatie los en blijkt er inderdaad een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te zijn waarin dit allemaal staat.

Duidelijk is dat de impact van de bezuinigingen in Groningen relatief groot zijn. De minister durft te zeggen dat er geen reden is te veronderstellen dat er sprake is van een onevenredig zwaar effect op de regio’s met de hoogste werkloosheid. Kennelijk blijft het lastig voor een Haagse minister om iets verder te kijken dan de neus lang is ondanks een motie die de Tweede Kamer op 18 maart heeft aangenomen. Een motie waarin de Tweede Kamer uitspreekt dat de bezuinigingstaakstelling niet onevenredig mag neerslaan in de provincies met de hoogste werkloosheid. Van Den Haag naar Groningen blijft veel verder dan van Groningen naar Den Haag.

Ondertussen blijft er onduidelijkheid bestaan over de (toekomstige) locatie voor de VWA in het noorden van het land. Al met al genoeg aanleiding om weer eens vragen aan het college te stellen en Tweede Kamerleden op te porren. Wij blijven alert, tot de volgende vasthoudend…(4)''

Bert Oost

Bron: www.dsg.nl