nieuws

21 dec 2000, 00:12

PvdA Groningen noemt Arriva ‘ongeloofwaardig’

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen noemt Arriva ‘ongeloofwaardig’.
De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen noemt Arriva ‘ongeloofwaardig’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA Statenfractie Groningen betreurt het mislukken van de onderhandelingen tussen de drie Noordelijke overheden en Arriva. Daarmee wordt een kans gemist om het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe en de stad Groningen goed op elkaar af te stemmen. Met name zal het moeilijk worden om de frequentie van de strategische verbindingen van en naar de stad Groningen op te voeren.
De PvdA fractie zet vraagtekens bij de oorzaak die door Arriva wordt aangevoerd voor het mislukken van de onderhandelingen. De aflopende suppletiefactor, waarbij het Rijk relatief minder uitkeert per vervoerde reiziger alsmede het feit dat de regionale overheden deze korting 1 op 1 doorberekenen naar de vervoerder is reeds geruime tijd bekend. De PvdA fractie acht het dan ook niet geloofwaardig van de vervoerder om op basis van dit gegeven het meerjarencontract te laten stranden. Ten onrechte wordt gesuggereerd dat de werkgelegenheid van de buschauffeurs in het geding is. De PvdA fractie vindt met de regionale bestuurders dat het teruglopen van de suppletiefactor zeer wel kan worden opgevangen door reeds een beperkte groei van het aantal reizigers.
Voorts wijzen wij er op dat in het programma van eisen van de regionale overheden de bestaande buslijnen en daarmee de werkgelegenheid gehandhaafd blijven. Bovendien zijn de belangen van het rijdend personeel bij eventuele openbare aanbesteding in de Wet Personenvervoer 2000 volledig afgedekt. De overheden hebben derhalve de belangen van het personeel afdoende veiliggesteld. De PvdA fractie staat achter het streven van de overheden om kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer te realiseren, om daarmee meer concurrentiekracht met het autoverkeer te realiseren. Daartoe dienen prikkels te worden geintroduceerd. Wij vinden dat nu de onderhandelingen mislukt zijn per 1-1-2002 overgegaan moet worden tot openbare aanbesteding. (Dit is de letterlijke tekst van de verklaring van de PvdA).