nieuws

23 mei 2011, 09:09

PvdA Groningen: ’nee’ tegen bestuursakkoord met Rijk over bezuinigingen

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in de provincie Groningen wijst het bestuursakkoord af met het Rijk af. Met het bestuursakkoord wil het Rijk met de provincies en de gemeenten afspraken maken over de aanpak van ondermeer jeugdzorg, bescherming natuur en landschap, werkloosheid en armoedebestrijding. Maar ook de zorg voor verstandelijk gehandicapten, mensen met een psychiatrische aandoening en dementerende ouderen. Veel van deze en andere taken wil het kabinet overdragen aan provincies en gemeenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

’In principe steunen wij het uitgangspunt van decentralisatie van beleid. Maar provincie en gemeenten krijgen daar aanzienlijk minder geld voor. Daarbij schrijft het Rijk voor hoe zaken uitgevoerd dienen te worden. Gemeenten moeten armoederegelingen beperken tot de groep mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.’, aldus de Groningse PvdA in een verklaring.

Volgensde PvdA betalen betalen vooral gemeenten nu in feit de bezuinigingen ’waar dit kabinet zo trots op is.’

’Bezuinigingen die harder neerslaan in Groningen dan in de Randstad. Groningen heeft meer inwoners die werken in de sociale werkvoorziening, iedereen kan bedenken dat dit een forse financiële klap oplevert voor gemeenten als het Rijk flink kort op deze budgetten. Deze manier van decentraliseren van takenpakketten, zonder adequate financiële middelen, wijzen wij af. Het voeren van sociaal beleid wordt zo onmogelijk. ’

De PvdA vindt nu dat er een beter inhoudelijk bestuursakkoord moet komen met financiële middelen die daarbij horen.