nieuws

07 dec 2009, 20:08

Kleurrijke Folkingestraat in Groningen 'dreigt te verschralen'

De PvdA maakt zich zorgen over de veranderingen in de Folkingestraat en vraagt zich af of de straat haar imago op langere termijn waar kan blijven maken. Het lijkt er op dat er onder druk van nieuwe eigenaren en hogere huurlasten een verschraling optreedt in het aanbod in de straat, vinden fractievoorzitter Arjan de Rooij en raadslid Karin Hazewinkel. “De Folkingestraat is als sfeermaker een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijke winkelstad die de binnenstad is en wordt ook expliciet zo gepromoot. Wanneer de straat

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

minder avontuurlijk zou worden, heeft dat gevolgen voor het imago van onze binnenstad.”

De PvdA-fractie wil van het college van B&W weten wat de oorzaken van de veranderingen zijn. Daarnaast vragen de raadsleden of het college nog steeds denkt dat huurprijsstijgingen in deze straat geen grote effecten zullen hebben. In 2003 had het college na vragen van de SP de inschatting dat er ondanks prijsstijgingen een kleinschalig en bijzonder aanbod in de winkelstraat geborgd kon worden. “Nu zijn we zes jaar verder en zien we veranderingen”, aldus de fractieleden. Ze vragen het college na te denken over maatregelen om het avontuurlijke aanbod in dit soort straten overeind te houden.