nieuws

07 jan 2011, 09:09

PvdA Groningen om: meer commercie in Groninger Forum

De PvdA in de stad Groningen is όm: tijdens een ledenvergadering is gisteravond een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen om te komen tot meer commercie in het Groninger Forum. Alleen als dat gebeurt kan voorkomen worden dat er jaarlijks een begrotingstekort ontstaat. Met het aannemen van de motie moet het voor Provinciale Staten mogelijk worden om alsnog 35 miljoen euro beschikbaar te stellen. Provinciale Staten weigeren dat geld beschikbaar te stellen omdat men geen vertrouwen heeft in de financiële onderbouwing van de plannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ging er zeer fel aan toe gisteravond tijdens de PvdA leden vergadering. De emoties liepen hoog op. Maar er bleek een meerderheid te zijn voor het voorstel om wel verder re gaan met het Groninger Forum. Maar wel moet uitgezocht worden hoe er meer commercie kan komen, want met alleen de plannen voor een combinatie van bibliotheek, archief, debat en filmcentrum is volgens de critici het plan niet haalbaar te krijgen.


Zakenleven voor Forum


Nu de stad-Groningse PvdA onder druk van de provincie tegemoet komt aan de eis om meer commercie mogelijk te maken lijken de kansen dat het Forum er komt, toch weer toe te nemen. Al is nog niet duidelijk op welke wijze er meer commercie kan komen.
 

In elk geval is heeft het Groningse bedrijfsleven ook al steeds aangedrongen op meer commercie in het Groninger Forum. Op zichzelf steunt men de plannen voor de bouw van het Forum, echter onder voorwaarde dat het Forum zich in de toekomst zelf kan bedruipen en er dus niet ieder jaar begrotingstekorten moeten worden afgedekt. Deze visie wordt gedeeld door VNO-NCW Noord, MKB Noord en ook de Groningen City Club heeft in het verleden aangedrongen op een commerciëlere invulling, voor wat men daar ooit noemde "een Gronings Centre Pompidou."

VVD

Overigens is het interessant om te weten hoe de VVD in Groningen nu reageert. Deze partij heeft in het verleden ook steeds aangedrongen op meer commercie, en onder die voorwaarde is ook de VVD voorstander van de bouw van het Forum.


De PvdA in de stad Groningen zou er verstandig aan doen contacten met de partij van Joost van Keulen weer wat aan te halen omdat die partij best bereid is constructief mee te werken, mits er voldoende commercie in komt. Ooit was de VVD in Groningen ook de partij die de bouw van het Groninger Museum mogelijk maakte.
Er is nu wel haast geboden met het ontwikkelen van een aangepast concept want met iedere week uitstel van de start van het bouwproject verliest de gemeente Groningen veel geld.