nieuws

31 okt 2012, 09:09

PvdA Groningen ‘herboren’: Elly Pastoor treedt terug ‘in belang van partij’

De Partij van de Arbeid lijkt gisteravond de grootste crisis in veertig jaar te hebben overwonnen. Wethouder Elly Pastoor trok zich gisteravond terug, maakte daarmee de weg vrij voor haar opvolgers en voor jongeren, en voorkwam zo dat de partij zou worden verscheurd door conflicten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vergadering van gisteravond was met grote spanning tegemoet gezien. De Jonge Socialisten vonden het niet terecht dat ook Pastoor verantwoordelijk werd gehouden voor de verstoorde verhoudingen binnen de PvdA en dat zij net als Frank de Vries en fractievoorzitter Arjan de Rooij moest opstappen. Ze hadden daarom een motie in voorbereiding en hadden steun vergaard van zeventig leden.


Maar zover liet Pastoor het niet komen. Volgens haar is het beter om terug te treden, ook omdat ze dat al met Jacques Tichelaar overeen was gekomen. ‘Afspraak is afspraak’, zo betoogde ze, en volgens haar zouden de gevolgen voor de partij niet te overzien zijn wanneer ze een strijd zou helpen ontketenen.


Daarop werd een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op terugkeer op de lijst van Elly Pastoor in 2014. Of ze daar ook gebruik van gaat maken is niet bekend: ze liet in elk geval weten dat je ook buiten de politiek actief kunt zijn voor je idealen.
De nieuwe wethouders worden vandaag geïnstalleerd.

Tram en provincie

Het nieuwe college krijgt meteen een levensgroot probleem. Het provinciebestuur heeft laten weten de stad te hebben gevraagd de aanbesteding voor de tram formeel nog niet te staken. Maar nu het nieuwe college dat wel voortvarend gaat doen zal het college van B en W daarvan zelf de kosten dan maar volledig moeten betalen, aldus de provincie

In plaats van verstoorde verhoudingen binnen de stadse PvdA is er nu dus sprake van verstoorde verhoudingen tussen de PvdA in Stad enerzijds en Ommeland anderzijds , en tussen de VVD in Stad enerzijds en Ommeland anderzijds.