nieuws

16 apr 2012, 09:09

PvdA Groningen haalt uit naar B en W: waar blijft daadkracht rond Groninger Forum?

De fractie van de PvdA in de Groningse gemeenteraad heeft forse kritiek op het college van B en W. Dat blijkt uit een ongewoon kritische persverklaring die is gestuurd aan de GIC. In de regel steunt de gemeenteraadsfractie van de PvdA het collegebeleid, maar in de persverklaring schrijven twee raadsleden dat ze het te stil vinden rond het Groninger Forum. Ook stellen ze dat ze niet onder de indruk zijn van de daadkracht van het college van B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA raadsfractie in Groningen vindt het te stil rond de ontwikkeling van het Groninger Forum. Het is inmiddels bijna een half jaar geleden dat de Forumvisie werd vastgesteld. Sinds die tijd is het, aldus PvdA raadsleden Marloes Dekker en Roeland van der Schaaf, veel te stil. PvdA maakt zich steeds meer zorgen over de daadkracht van het college.

‘De Forumvisie was qua richting goed, maar in uitwerking te vaag en bood onvoldoende houvast om tot een overtuigend programma van eisen voor het Forum te komen’, aldus Dekker en van der Schaaf. ‘Daarom dienden we als PvdA samen met Groen Links een motie in waarmee we het college een duidelijke opdracht voor de doorontwikkeling van het Forum mee hebben gegeven. De raad nam deze motie aan.’

Met de motie wilde de PvdA de nadruk leggen op de invulling, de communicatie en het betrekken van inwoners uit de stad en regio. Het college zou het programma van eisen met een plan van aanpak uiterlijk 1 mei aan de raad voorleggen.


Dekker en van der Schaaf: ‘Het is nog geen 1 mei, dat is waar. Maar onze zorg neemt wel toe. De tijd dringt, we zijn een half jaar verder en weten nog niets.’


De PvdA roept het college op om veel harder te gaan lopen voor het Forum. Er lopen genoeg mensen rond met goede ideeën over het Forum, aldus de raadsleden. Dat zegt volgens hen wat over de kracht en creativiteit van de stad en over de potentie van het Forum. 'Het gebrek aan daadkracht van het college voedt echter ook de kritiek.' Volgens de raadsleden is het daarom voorstelbaar dat veel Stadjers wantrouwend tegenover het Forum staan.

Dekker en van der Schaaf: ’Donderdag 19 april organiseert de Nachtburgemeester een debat over de inhoud van het Forum. Wij hopen dat dit debat het college aanmoedigt om alsnog voor 1 mei met iets moois te komen, ons vertrouwen zou dat goed kunnen gebruiken.’