nieuws

12 mrt 2010, 12:12

PvdA Groningen: GroenLinks en D66 logische partners; Stadspartij uit beeld; VVD mogelijk er bij

De PvdA in de Groninger gemeenteraad beschouwt GroenLinks en D66 als logische partners voor een nieuw college van B en W. Dat college zou op steun van 22 van de 39 gemeenteraadszetels moeten kunnen rekenen. Daarom is er nog een vierde partij nodig als partner in een nieuw college van B en W. Bezien zou moeten worden in hoeverre de VVD als 2de partij in de raad een geloofwaardige rol kan spelen bij de vorming van een nieuw college. De Stadspartij is voorlopig uit beeld voor de vorming van een nieuw college van B en W van Groningen. Dat meldt de formateur voor een nieuw college van B en W van Groningen, PvdA lijsttrekker Frank de Vries. In een vrijdag verstuurde verklaring meldt De Vries:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Aan het slot van het publieke debat van maandag jl. heb ik u toegezegd om aan het einde van de week een korte rapportage van bevindingen toe te sturen. Deze toezegging doe ik bij deze gaarne gestand.
Op basis van het gevoerde debat en de gevoerde bilaterale gesprekken van de afgelopen dagen is wat mij betreft een aantal conclusies te trekken. Achtereenvolgens zijn dat:
1. de PvdA neemt als grootste partij het voortouw bij de onderhandelingen;
2. vorming van een meerderheidscollege met een werkbare meerderheid van tenminste 22 zetels heeft de voorkeur;
3. naast de PvdA worden Groen Links en D66 gezien als logische partners in een nieuw college;
4. slechts enkele fracties zien de Stadspartij als onderdeel van een nieuw college.
5. het ligt om die reden niet voor de hand om in 1ste instantie met deze partij verder te praten;
6. bezien zou moeten worden in hoeverre de VVD als 2de partij in de raad een geloofwaardige rol kan spelen bij de vorming van een nieuw college;
7. SP, CDA en Christenunie worden gezien als mogelijke partners in een nieuw college; beide laatstgenoemden bij voorkeur in een combinatievariant.
8.
Met deze conclusies is wat mij betreft de eerste ronde, van wat ik maar zal noemen, de ‘verkenningsfase’ afgerond. Hedenmiddag hebben de fracties van PvdA, Groen Links en D66 gezamenlijk vastgesteld de basis te willen vormen van een nieuw college. De komende dagen zullen deze fracties onderzoeken met welke (andere) partijen samenwerking mogelijk is. Ondergetekende is als eerste onderhandelaar gemachtigd die gesprekken te plannen.

 

Met vriendelijke groet,


Frank de Vries
Lijsttrekker PvdA’’