nieuws

20 jan 2003, 00:12

PvdA Groningen: Bezuiniging bibliotheek niet acceptabel

De voorgenomen bezuiniging op de Openbare Bibliotheek betekent volgens de PvdA een verlaging van het basisvoorzieningenniveau. Daarom heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad aangegeven dat dit voorstel voor hen niet acceptabel is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De antwoorden op de vragen die vervolgens aan de wethouder zijn gesteld, stellen de fractie niet gerust. De PvdA is in november 2002 bij de bespreking van de begroting akkoord gegaan met de bezuinigingen op instellingen wanneer deze geen verstrekkende gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau in de stad. Als voorbeeld voor een niet acceptabele bezuiniging is toen het sluiten van bibliotheekfilialen genoemd. Bij het voorstel dat nu is gepresenteerd wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal leden van ongeveer 20%. Daarnaast zal nog maar de helft van de 16 en 17-jarigen een abonnement gaan nemen en moeten de scholen gaan betalen voor de diensten van de bibliotheek.
Deze gevolgen zijn minstens zo verstrekkend als de mogelijke sluiting van een filiaal, vindt de PvdA. De bibliotheek is een belangrijke grote instelling in de stad, waar zoveel mogelijk mensen gebruik van moeten kunnen maken. In Groningen horen de tarieven voor leden nu al tot de hoogste van Nederland. De effecten van de voorgenomen bezuiniging veroorzaken een onverantwoorde aantasting van de dienstverlening door de bibliotheek aan de stadjers. De rekening van de bezuiniging wordt bij de gebruikers van de bibliotheek neergelegd. De PvdA vindt de voorgenomen bezuiniging daarom onverantwoord en zal dit in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde stellen.