nieuws

26 okt 2012, 10:10

PvdA gemeenteraadslid : ‘Goede naam wethouder Elly Pastoor door het slijk gehaald’

Het Groningse PvdA gemeenteraadslid Randy Martens is in de bres gesprongen voor wethouder Elly Pastoor. Martens is het wel grotendeels eens met de kritiek van Jacques Tichelaar op de PvdA, maar hij vindt het een blunder dat ook wethouder Elly Pastoor van onderwijs weg zou moeten. Volgens Martens was Elly Pastoor nu juist een schoolvoorbeeld van nieuwe, open politiek bedrijven en doet Tichelaar haar groot onrecht door 'haar naam te besmeuren'. Hieronder, integraal, de brief van Randy Martens:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Beste PvdA-vrienden, stadsgenoten,


Het is voor mij niet te verkroppen dat de goede naam van Elly Pastoor door het slijk gehaald wordt. Het rapport van Tichelaar klopt grotendeels in mijn ogen, maar de conclusie dat Elly daarvoor moet sneuvelen is voor mij onverklaarbaar omdat iedereen weet dat Elly’s politieke stijl juist het tegenovergestelde is van de stijl die deze problemen heeft veroorzaakt. Niemand kan uitleggen waarom Elly weg moet. Er is namelijk geen logische reden.

Deze wethouder heeft al haar politieke doelstellingen gehaald en belichaamt welke stijl van politiek bedrijven past bij deze partij. Ik weet niet met wie Tichelaar gesproken heeft, maar ik heb hem niet gesproken en Elly moest hem nota bene zelf opbellen om hem überhaupt te spreken. Dat is nogal wat, als je daarna zo rücksichtslos een politieke carrière om zeep helpt en iemand zulk groot onrecht aan doet door haar naam te besmeuren.


Ik heb Tichelaar nog gebeld toen de conclusie duidelijk was, hij heeft niet één goed argument waarom Elly ook zou moeten sneuvelen. Gezien het ontbreken van iedere inhoudelijke, politieke of persoonlijke reden lijkt het er sterk op dat Elly voor de zekerheid wordt opgeruimd. Dat is het kind met het badwater weggooien. Als Tichelaar zich wél had laten informeren door bijvoorbeeld even 5 minuten met mij als fractielid te bellen had ik hem willen zeggen dat Elly het absolute tegenovergestelde is van de sfeer van intimidatie en verdeel en heers die in zijn rapport genoemd wordt. Ik wil mij wel uitspreken dus ik moet dat nu zo doen.


Ik heb als fractielid geen andere keuze dan het dictaat dat Elly weg moet te accepteren, daar is de fractie aan gebonden. Ik hoef echter niet te accepteren dat de goede naam van Elly besmeurd raakt. Een collega zei: “Dat is politiek.” Maar niet mijn politiek. Toen ik de politiek inging heb ik voor mezelf besloten: Geen macht zonder ethiek. Ik wil iedereen oproepen van zich te laten horen als u het er ook hartgrondig mee oneens bent dat Elly schuldig is aan de sfeer van intimidatie en verdeel en heers. Stuur een brief naar de krant, bel de radio of loop naar de microfoon op de ledenvergadering om iets aardigs te zeggen. (dinsdag om 20:00 in het PvdA pand aan de Haddingestraat 10)


Kijk, de conclusies van het rapport zijn bindend, Elly is helaas weg als wethouder. Maar we mogen altijd iemands goede naam beschermen. Dat kan zelfs Hans Spekman mij niet verbieden. Wie zou nog wethouder voor deze mooie partij willen worden als er niet eens iemand is die iets aardigs over je mag zeggen wanneer je geslachtofferd wordt zonder reden? Ik snap dat het misschien “het proces verstoort” maar dit is het moment dat we moeten kiezen voor wat we rechtvaardig vinden.

Er is mij gezegd dat er “rampen zouden gebeuren” als ik een lans voor Elly zou breken. Dat zien we dan wel weer. Ik vind dít al een ramp. Wat we in elk geval niet moeten doen is zwijgen, we zijn lid van de PvdA om onrecht te bestrijden, dit is onrecht. Laten we ons uitspreken zodat Elly Pastoor met opgeheven hoofd door deze stad kan blijven lopen.


Met rode groet,


Randy Martens
Raadslid voor de PvdA in Groningen