nieuws

15 nov 2009, 12:12

'PvdA fractievoorzitter Arjan de Rooij neemt na 3,5 jaar andermans standpunten over'

''De fractievoorzitter vande Partij van de Arbeid in Groningen, Arjan de Rooij, is een prima fractievoorzitter, maar wel een beetje erg traag. Hij heeft er namelijk op de kop af 3,5 jaar over gedaan om op het gebied van burgerparticipatie tot precies hetzelfde standpunt te komen als CDA, SP en D66. Maar het is bijzonder knap van De Rooij dat hij is bijgedraaid!'. De PvdA-fractievoorzitter krijgt deze fijne pluim van de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Groningen, Jan Seton. Deze steekt de loftrompet over De Rooij in het CDA-weblog. Lees hier wat Jan Seton schrijft over de PvdA-fractievoorzitter:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'De bijdrage van collega Arjan de Rooij was zoals gebruikelijk to the point en goed te volgen. Hij heeft het voordeel dat hij bij de grote debatten het bal mag openen en dat doet hij altijd met verve.
Opvallend in zijn beschouwingen was de opstelling van de PvdA ten aanzien van de participatie. Waar eerder, bijv. bij bouwproject de Brugwachter, de wens tot het vroeg en zorgvuldig betrekken van burgers bij projecten nog strandde op de bouwopgave, kwam er nu een loepzuiver pleidooi naar voren om burgers die plek vooral wél te geven.

Niet verkeerd, maar wel licht verwarrend om de exacte formuleringen die SP, D66 en CDA al vanaf het begin van deze raadsperiode (of eerder) gebruiken, nu uit de mond van de PvdA-fractievoorzitter te horen. Blijkbaar kost het de sociaaldemocraten 3,5 jaar langer om op hetzelfde punt als de genoemde partijen uit te komen?!

Nu heeft de coalitie mij en andere oppositiefracties wel eens verweten dat de campagne er blijkbaar weer aan zat te komen. Laatst kreeg ik van De Rooij nog zo’n verwijt toen het ging over de gedachte over een eventueel niet-sluitende begroting; alsof ik daar ook middenin een raadsperiode niet bovenop was gesprongen. Nou, dan deze move als het gaat om participatie, 3 maanden voor de verkiezingen!

Nee, de vraag stellen of iets al dan niet door de campagne is ingegeven is een niet-inhoudelijk debat dat uiteindelijk tot niets leidt. Nogmaals, ik ben blij dat de PvdA wat participatie betreft nu meer aansluit bij de lijn van SP, D66 en CDA en het is nooit te laat om bij te draaien. Ik tel dus mijn zegeningen, want met deze steun moet het de volgende raadsperiode wel goed komen met de participatie!'.

www.dsg.nl