nieuws

13 okt 2008, 09:09

PvdA: OZB in Groningen minder verhogen wegens Kredietcrisis

De Kredietcrisis zal ongetwijfeld gevolgen krijgen voor Groningen en zeker ook voor de begroting van de gemeente Groningen. Het is nog lang niet duidelijk wat die gevolgen zullen zijn en de omvang is evenmin bekend. Maar de fractie van de PvdA laat nu al weten dat een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met acht procent, zoals het college van B en W voorstelt, in deze omstandigheden veel te hoog is. Dat schrijft PvdA raadslid Fien Slors in het overzicht van politieke weblogs in Groningen, de DSG. Namens de PvdA meldt ze over de Kredietkrisisi:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…)”En bij dat alles hebben we duidelijk gezegd dat wat ons betreft een verhoging van de OZB met een dikke 8 procent, zoals toen voorzien, zeer onwenselijk is. En dat was in juni, nog voor de kredietcrisis. Nu zouden we hier misschien nog wel fellere bewoordingen voor kiezen. Het zijn onzekere economische tijden, ook voor onze eigen Stadjers met zorgen omtrent werk, pensioenen en inflatie.

In dit soort tijden moet je ook als stedelijk politicus een goed evenwicht blijven vinden tussen investeringen in (de toekomst van) je stad en de hoogte van lokale belastingen die je van je inwoners vraagt. En dan zijn lagere energielasten voor mensen in een sociale huurwoning belangrijk, maar ook betaalbare lokale lasten voor mensen met een koopwoning. Op dit moment past wat ons betreft geen OZB verhoging van 8%. Dat zal echt lager moeten.

Afijn, we gaan het straks zien. Spannende tijden dus. En niet alleen voor de banken en de stadjers, maar ook voor ons.

Fien Slors

www.dsg.nl