nieuws

12 nov 2009, 21:09

PvdA en VVD in Groningen broederlijk achter verhoging OZB voor ondernemers

Het kan verkeren: PvdA en VVD in de Groningse gemeenteraad blijken allebei enthousiast over een voorstel om ondernemers meer OZB te laten betalen. Van de PvdA zou je dat misschien iets eerder verwachten dan van de VVD. Maar de verhoging is bestemd voor een nieuw Ondernemersfonds. Het geld dat de OZB-verhoging oplevert gaat rechtsreeks terug naar de ondernemers want die kunnen het geld gebruiken om collectieve uitgaven mee te bekostigen, zoals feestverlichting. Door het Ondernemersfonds in te stellen kunnen profiteurs onder ondernemers, die wel de lusten willen van gemeenschappelijk uitgaven, maar niet de lasten – worden aangepakt. Deze week bleek tijdens een bijeenkomst van de Groningen City Club dat niet alleen de PvdA er voor is, maar ook drie VVD-raadsleden, zo constateert PvdA gemeenteraadslid Bert Oost met enig leedvermaak in zijn weblog in de DSG. Hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Een doorn in het oog van de Groninger bedrijvenverenigingen is het gedrag van ondernemers die wel profiteren van gemeenschappelijke activiteiten in bijvoorbeeld de binnenstad maar er geen cent voor over hebben. We noemen dit ‘free ridergedrag’. Wij spraken hierover reeds eerder in deze kolommen.
Overal in het land ontstaan initiatieven waarbij gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk tot de oprichting van een zogenaamd ondernemersfonds proberen te komen.

Zo’n fonds wordt gevoed uit de opbrengsten van een gemeentelijke belasting. Verschillende soorten van gemeentelijke belastingen zijn denkbaar maar heel gebruikelijk is inmiddels een opslag op het zakelijk deel van de OZB. Inkomsten vloeien direct terug in een fonds dat door de gezamenlijke bedrijven kan worden gebruikt voor gemeenschappelijke activiteiten, evenementen en noem maar op.

Wij hebben herhaaldelijk gevraagd of het college samen met de ondernemers in de stad tot zo’n fonds zou willen komen. Dat gaat natuurlijk niet zo maar. Maar nu zien de bedrijven zelf in dat zo’n fonds een heel mooi middel is om van het ‘free rider’ gedrag af te komen en gezamenlijke activiteiten zonder gedoe over centen en hoogte van bedragen op te pakken. Ik was deze week op een bijeenkomst van de Groninger City Club waar de plannen werden gepresenteerd. Bij simpele handopsteking gaf de overgrote meerderheid te kennen vóór de plannen te zijn. Ik kon het niet laten om ook maar m’n vinger op te steken want per slot van rekening hadden we vanuit de PvdA al eerder initiatieven voor de totstandkoming van zo’n fonds genomen.

Maar ik was niet het enige raadslid dat zijn hand opstak. De VVD was met drie personen ruim aanwezig en stak ook de vinger op. Dat was natuurlijk mooi vooral omdat ik in de raadscommissie verschillende keren was gekapitteld door Joost van Keulen vanuit zijn natuurlijke aversie tegen welke belastingheffing dan ook. Ook mooi omdat hij laatst nog zei dat we minder moeten nadenken en meer moeten doen. Ik heb geen enkel bezwaar tegen doen maar soms is het verstandig eerst even na te denken. Kennelijk heeft hij dat gedaan en is hij nu wel voor belastingheffing. Het kan verkeren! Het probleem van wie de kerstverlichting in de toekomst moet gaan betalen, lossen we op met de instelling van een ondernemersfonds. Hoeft de VVD daar ook geen vragen meer over te stellen.

Ik denk dat de bedrijven in deze stad met een ondernemersfonds een heel mooi instrument in handen gaan krijgen. Het is niet alleen een financieringsbron maar ook een bindmiddel in de gezamenlijkheid. Dat is minstens zo belangrijk en dat alles zonder gezeur en geleur…’’


Bert Oost

 

(Raadslid PvdA

www.dsg.nl)