nieuws

02 mrt 2010, 10:10 door Hans de Preter

*PvdA in Groningen historische rol als grootste partij kwijt * GroenLinks en D66 troonopvolgers?

De gemeenteraadsverkiezingen die in Groningen vannacht al om twaalf uur beginnen zullen zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de politieke verhoudingen in het Stadhuis in Groningen. De Groninger Internet Courant vergeleek de laatste peiling van Maurice de Hond met de situatie in de Groningse gemeenteraad. Conclusie: bij de PvdA zullen ze met angst en beven de dag van morgen afwachten. Maar bij D66 en GroenLinks kan de champagne, respectievelijk de biodrank, alvast koud gezet worden om een proost uit te brengen op de uitslag. Beide partijen zijn straks waarschijnlijk groot genoeg om samen met de PvdA een nieuw college van B en W te vormen.
De gemeenteraadsverkiezingen die in Groningen vannacht al om twaalf uur beginnen zullen zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de politieke verhoudingen in het Stadhuis in Groningen. De Groninger Internet Courant vergeleek de laatste peiling van Maurice de Hond met de situatie in de Groningse gemeenteraad. Conclusie: bij de PvdA zullen ze met angst en beven de dag van morgen afwachten. Maar bij D66 en GroenLinks kan de champagne, respectievelijk de biodrank, alvast koud gezet worden om een proost uit te brengen op de uitslag. Beide partijen zijn straks waarschijnlijk groot genoeg om samen met de PvdA een nieuw college van B en W te vormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooropgesteld: Groningen is Den Haag niet, en de resultaten van landelijke peilingen kunnen niet zomaar op Groningen worden geprojecteerd. Maar in grote lijnen kan dat wel degelijk. Want was er in het verleden een Den Uyl-effect, dan won de PvdA in Groningen. En was er een Wouter Bos effect, dan won de PvdA in Groningen eveneens. Nu lijkt het omgekeerde te gaan gebeuren, en dan lijkt het logisch dat ook de deze keer voor de PvdA negatieve trend op Groningen geprojecteerd kan worden.


PvdA


Volgens Maurice de Hond daalt de PvdA, als er Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, van 33 naar 21 kamerzetels. De Hond tekent daar bij aan dat de resultaten voor de gemeenteraadsverkiezingen volgens hem nog slechter voor de PvdA zullen uitpakken, omdat de winst voor die partij vier jaar geleden extra hoog was. Voor de PvdA in Groningen zou dat kunnen betekenen dat deze partij terug gaat van 12 zetels naar acht of zelfs tot zes zetels. Dat betekent dat de PvdA voor het eerst sinds decennia niet meer de grootste zal zijn.


CDA


Het CDA daalt landelijk van 41 naar 25. Voor Groningen zou dat betekenen een verlies van 3 naar 2 zetels.


VVD


De VVD stijgt landelijk een heel klein beetje. Voor Groningen zou dat betekenen dat de partij van Betty de Boer 5 zetels behoudt.


GroenLinks: grootste?


GroenLinks gaat landelijk van 7 naar 14 zetels. Voor Groningen zou een vergelijkbare verdubbeling betekenen dat die partij van Karin Dekker/matthias Gijsvertsen van 5 zetels nu naar 10 zetels straks gaat, en daarmee de grootste partij van Groningen wordt.


D66: monsterscore?


D66 gaat landelijk van 3 naar 18 zetels. Dat is een vervijfvoudiging. Voor Groningen zou dat betekenen dat die partij van 2 naar 10 zetels gaat, en met GroenLinks de grootste van Groningen wordt.

ChristenUnie

De ChristenUnie blijft landelijk gelijk: van 7 naar 7.Voor Groningen betekent dit dat zie parttij 2 zetels houdt.


Stadspartij en SP


De grote joker tijdens de verkiezingen in Groningen is de Stadspartij van Robert Prummel. Maurice de Hond verwacht veel winst voor de lokalen. Stel dat dit een verdubbeling zou zijn, dan zou de Stadspartij op 4 zetels uitkomen. Veel zal ook afhangen van de vraag of de SP ook in Groningen nadeel ondervindt van het Agnes-kant effect en fors zal verliezen. De SP in Groningen staat nu op 7 zetels.

Conclusie


Onze conclusie is dat er grote verschuivingen zullen plaats vinden in de stadspolitiek en dat D66 en GroenLinks op rozen zitten. Maar ook al verliest de PvdA fors: het lijkt niet waarschijnlijk dat haar positie zal zijn uitgespeeld. En over vier jaar zal die partij vermoedelijk wel weer een come-back maken. Daarom zal die partij in een nieuw college niet snel buiten boord vallen.

Het nieuw college van B en W volgens de GIC


Wij gokken er op dat er na de verkiezingen gewoon een nieuw , iets minder links, college van B en W komt. Meest waarschijnlijk is dat D66 gewoon bij de combinatie GroenLinks en PvdA zal aanschuiven, waarschijnlijk als vervanger voor de verliezende SP.
Dan zullen er wel eerst een aantal voorwaarden van D66 moeten worden vervuld, maar in grote lijnen zal het beleid op de dezelfde voet voortgezet kunnen worden. En dat lijkt goed nieuws voor voorstanders van het Groninger Forum en de tram.