nieuws

23 feb 2010, 10:10

PvdA: “De VVD maakt van het bereikbaarheidsvraagstuk een klucht”

In een terugblik op de raadscommissie over de tram op 16 februari uit fractievoorzitter van de Groninger PvdA Arjen de Rooij vandaag hevige kritiek op de werkzijze van de VVD. Hij beschuldigt VVD-er Jan Evenhuis ervan bezorgde burgers niet serieus te nemen en Betty de Boer zou liegen over een gesprek dat ze gevoerd zou hebben met Prorail-directeur Bert Klerk. Hij concludeert: 'Bij de VVD is de verkiezingskoorts blijkbaar naar het hoofd gestegen.'

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Arjan de Rooij, fractievoorzitter van de PvdA Groningen:

"Tram in de mist.

Reclame en borrelpraat

In de raadscommissie over de tram van 16 februari viel een aantal zaken op. Ten eerste nam bijna de hele raad de insprekers serieus. Dat is een compliment voor de burgerparticipatie. Bijna elke partij ging in op de bezwaren die bij de bewoners van de Zonnelaan en de Eikenlaan naar voren waren gekomen. Er zullen dus nog wel wat veranderingen komen. Een halte op de Zonnelaan bijvoorbeeld, lijkt zeer waarschijnlijk. De PvdA pleit al jaren voor een goede aansluiting van het UMCG. Dit lijkt nu goed te komen. Ook voor de problemen in de Oosterstraat is een oplossing gevonden. Kortom, het ziet er goed uit en hoewel niet iedereen zijn zin krijgt, komen we een eind aan de bezwaren tegemoet.

Merkwaardig genoeg wijdde één partij geen woord aan de inspraakreacties: de VVD. Jan Evenhuis hield doodleuk een lang verhaal over de Translohr waarbij hij de insprekers geen ruimte gunde. Hij ging zelfs zo ver dat hij een filmpje toonde over die bandentram. De VVD, die altijd pleit voor burgerparticipatie, negeerde hiermee de Stadjers die ingesproken hebben totaal . Dat is niet erg beleefd. Mensen maken zich zorgen en die zorgen moet je serieus nemen. Vreemd dat de VVD dat nu niet doet. Kennelijk weegt de Translohr zwaarder dan de burgerparticipatie.

Het was trouwens niet de eerste keer dat hij een betoog wijdde aan deze tram. Hij is op bezoek geweest bij de fabrikant in Frankrijk en deze heeft hem ervan overtuigd dat de Translohr de beste oplossing biedt. Wat Jan er niet bij vertelt, is dat de Translohr door slechts één bedrijf geproduceerd wordt en dat er dus sprake is van een monopolist met alle risico’s die daaruit voortvloeien. Ook zijn er problemen met de financiering te verwachten.

De Translohr is in eerste instantie vast wel goedkoper in de aanschaf, maar onze regionale partners, die nu diep in de buidel tasten om de tram mee te financieren, zullen aan de Translohr die alleen in de stad kan rijden, niet meebetalen. Tja, dan is hij goedkoper maar voor ons niet te betalen.

Betty de Boer had, zo vertelde ze, met Bert Klerk, directeur van Prorail, gesproken. Deze had haar verteld dat de tram niet over het spoor kon rijden. Dit was een daverende onthulling die de media dan ook ruim haalde. Groot was mijn opluchting toen de volgende dag wethouder Dekker in de raadsvergadering met een officiële brief van Prorail op de proppen kwam. Daarin stond dat de tram wel over bestaand spoor kan. Ook stond in de brief dat Bert Klerk zich niet kon herinneren dat hij met Betty of iemand anders van de VVD fractie gesproken had.

Dit is wel erg vreemd. Bij de VVD is de verkiezingskoorts blijkbaar naar het hoofd gestegen. Ten eerste negeren ze de Stadjers en vervolgens citeren ze uit een niet gevoerd gesprek. De Boer probeerde de zaak nog te redden door te betogen dat ze het had over het hoofdspoor en niet over de sporen naar Roodeschool en Nieuweschans. Maar dat is niet zo boeiend. Heb je nu gesproken met Klerk of niet?

De VVD maakt van het bereikbaarheidsvraagstuk een klucht. En dat terwijl het over een serieuze zaak gaat: de bereikbaarheid van de Stad. Een onbereikbare stad is slecht voor de economie en dus slecht voor de werkgelegenheid. Daarom had ik van de VVD meer verwacht dan een reclamepraatje en wat borrelpraat.
 

Arjan de Rooij."