nieuws

01 nov 2001, 00:12

Psychiatrie biedt meer zorg-op-maat

Psychiatrische patiënten worden niet slechter of minder intensief behandeld dan vroeger, zoals vaak gezegd wordt. Volgens de Groningse epidemiologen B. Pijl en D. Wiersma is de geestelijke gezondheidszorg het afgelopen decennium juist meer zorg-op-maat gaan bieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit concluderen de onderzoekers na bestudering van het psychiatrisch casusregister Drenthe van 1989 tot 1997. Zij erkennen dat de situatie in Drenthe waarschijnlijk anders is dan in de grote steden, maar stellen dat de grote lijn van het onderzoek wel representatief is voor het hele land.
Rond 1993 verplaatste de geestelijke gezondheidszorg de aandacht van klinische opname naar thuiszorg, dagbehandeling en beschermde woonvormen. De onderzoekers vinden dat dit niet heeft geleid tot het onverantwoord op straat ‘dumpen’ van chronische patiënten, zoals critici zeggen. ,,Nu zijn de opnames weliswaar korter, maar de zorg is gevarieerder en er is meer nazorg”, zegt Wiersma. ,,Hierdoor is de continuïteit in de behandeling en begeleiding toegenomen.” Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds jongere mensen hulp zoeken.