nieuws

27 jun 2002, 00:12 door Robbert-Jan Oosterhaven

Provincies akkoord met miljoenenbijdrage Zuiderzeelijn

De provinciale Staten van Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland zijn woensdagavond akkoord gegaan met hun bijdrage voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Groningen betaalt 245 miljoen euro, Friesland 200, Drenthe ruim 51 en Flevoland 33 miljoen euro voor een magneetzweefbaan tussen Amsterdam en Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze onderlinge verdeling zijn de provincies overeengekomen na lange onderhandelingen met elkaar en met demissionair minister Netelenbos. Volgens deze verdeling betaalt het rijk 2,73 miljard euro en dragen de Noordelijke overheden samen één miljard euro bij. Deze bijdrage maakt geldt alleen voor een magneetzweefbaan op het traject. Aan een Hogesnelheidslijn willen de provincies minder bijdragen.
De provincies Groningen en Drenthe financieren hun bijdrage met de verkoop van haar aandelen Essent. De provincie Friesland doet een beroep op de opbrengst van het dividend van haar aandelen Nuon. De provincie Flevoland heeft geen energieaandelen en zal haar strategische reserves aanboren.
De statenfractie van GroenLinks stemde in alle vier de provincies tegen de bijdrage. Ook de SP-fractie in Groningen, de Fryske Nasjonale Partij en de ChristenUnie in Friesland en de Onafhankelijke Partij Drenthe stemden tegen de provinciale bijdrage. GroenLinks wil dat de Zuiderzeelijn een intercityspoorverbinding wordt, vanwege het hoge energiegebruik van een magneetzweeftrein.
Donderdag beslissen de gemeenteraden van de zeven langs het traject geleden gemeenten of ook zij akkoord gaan met hun bijdrage aan de magneetzweefbaan. De Noordelijke overheden moeten voor 1 juli hun bijdrage aan het kabinet presenteren. Als het Rijk en de Noordelijke overheden definitief akkoord zijn over de financiering en de randvoorwaarden waaraan het project moet voldoen, zal er een prijsvraag worden aangeschreven. Een groot consortium van bedrijven rond Siemens heeft al aangegeven graag een magneetzweefbaan op het traject aan te leggen.